Vi avrundar ett år som verkligen gått i rätt riktning

I januari 2022 antog stiftelsen Flemingsberg Science sin nya strategi med siktet inställt på 2025 och målsättningen att Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm, att Flemingsberg erbjuder en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö och att Flemingsberg erbjuder en testbädd för samhällsutmaningar.

Hur har första året på strategiperioden gått?

Vi har under året lanserat Flemingsberg Business Community för att skapa en mötesplats och innehåll för företagen på campus i syfte att öka attraktionskraften i Flemingsberg. I oktober invigdes coworkingmiljön A Working Lab på campus för Life Science bolag vilket är en viktig infrastruktur för bland annat start-ups.

Ett strukturerat samarbete kring etableringsfrågor med Huddinge och Botkyrkas näringslivskontor samt Invest Stockholm har startats upp och vi kan med glädje konstatera att flera internationella aktörer visat sitt intresse för etableringar i Flemingsberg. När vi under nästa år aktiverar flertalet fastighetsaktörer så tror vi på en koordinerad kraftsamling kring bland annat platsmarknadsföring!

Innovationsmiljön på campus är redan idag stark men med bland annat ett väldigt aktivt deltagande i projektet Stockholm Life Tech så har året inneburit att stiftelsen leder arbetet inom ekosystemsutveckling inom Life Science. En kartläggning och presentation av ekosystemet i Flemingsberg i syfte att visa på områdets fulla potential färdigställs i år och ett flertal av campus forskningsinfrastrukturer ökar nu samarbetet med små- och medelstora företag.

Flemingsberg Innovation Community har startats upp för att verkligen identifiera hur en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö ska nås där viktiga grundfundament för en utvecklingshub och coworking för kulturella och kreativa näringar nu finns på plats!

Sammanfattningsvis så har det varit ett fantastiskt år för stiftelsen Flemingsberg Science och vi vill passa på att tacka alla samarbetspartners för det gångna året. Vi känner stor optimism inför kommande år!

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science

Stiftelsen Flemingsberg Science på Almedalsveckan

Vi på stiftelsen har spenderat en solig vecka i Almedalen 2024. Det var en vecka som bjöd på många insikter och spännande samtal, och en höjdpunkt för oss var vårt rundabordssamtal som vi arrangerade tillsammans med Huddinge Kommun. Där fördjupade vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Pernilla Boström, COO på stiftelsen Flemingsberg Science berättar mer.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2022-12-21T08:24:29+01:00
Till toppen