Vi avrundar ett år som verkligen gått i rätt riktning

I januari 2022 antog stiftelsen Flemingsberg Science sin nya strategi med siktet inställt på 2025 och målsättningen att Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm, att Flemingsberg erbjuder en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö och att Flemingsberg erbjuder en testbädd för samhällsutmaningar.

Hur har första året på strategiperioden gått?

Vi har under året lanserat Flemingsberg Business Community för att skapa en mötesplats och innehåll för företagen på campus i syfte att öka attraktionskraften i Flemingsberg. I oktober invigdes coworkingmiljön A Working Lab på campus för Life Science bolag vilket är en viktig infrastruktur för bland annat start-ups.

Ett strukturerat samarbete kring etableringsfrågor med Huddinge och Botkyrkas näringslivskontor samt Invest Stockholm har startats upp och vi kan med glädje konstatera att flera internationella aktörer visat sitt intresse för etableringar i Flemingsberg. När vi under nästa år aktiverar flertalet fastighetsaktörer så tror vi på en koordinerad kraftsamling kring bland annat platsmarknadsföring!

Innovationsmiljön på campus är redan idag stark men med bland annat ett väldigt aktivt deltagande i projektet Stockholm Life Tech så har året inneburit att stiftelsen leder arbetet inom ekosystemsutveckling inom Life Science. En kartläggning och presentation av ekosystemet i Flemingsberg i syfte att visa på områdets fulla potential färdigställs i år och ett flertal av campus forskningsinfrastrukturer ökar nu samarbetet med små- och medelstora företag.

Flemingsberg Innovation Community har startats upp för att verkligen identifiera hur en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö ska nås där viktiga grundfundament för en utvecklingshub och coworking för kulturella och kreativa näringar nu finns på plats!

Sammanfattningsvis så har det varit ett fantastiskt år för stiftelsen Flemingsberg Science och vi vill passa på att tacka alla samarbetspartners för det gångna året. Vi känner stor optimism inför kommande år!

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2022-12-21T08:24:29+01:00
Till toppen