Stärker företagens tillgång till Flemingsberg forskningsinfrastrukturer

Nu fortsätter arbete att stärka samarbetet mellan små och medelstora företag och forskningsinfrastrukturerna i Flemingsberg. Flemingsberg Science leder projektet tillsammans med Karolinska Institutet och CIMED, Centrum för innovativ medicin.

Campus Flemingsberg rymmer drygt 20 forskningsinfrastrukturer som stödjer högteknologisk grundforskning och translationell forskning. Här finns spetskompetens inom områden som imaging, bioinformatik, cellterapi och rörelseanalys. Nu ska fler av dessa forskningsinfrastrukturerna även kunna erbjuda sina tjänster till små- och medelstora företag.

– Forskningsinfrastrukturer är en viktig del av Campus Flemingsberg. Nu vill vi ge fler infrastrukturer möjligheten att samarbeta med företag inom Life Science sektorn, säger Johnny Högberg, vd för Flemingsberg Science.

Följer upp Stockholm Life Tech
I ett nytt projekt samarbetar Flemingsberg Science med Karolinska Institutet och CIMED, Centrum för innovativ medicin. Projektet följer upp erfarenheterna i projektet Stockholm Life Tech som identifierade en stor potential att stärka både forskningsinfrastrukturer och företag på Campus Flemingsberg. Inom ramen för Stockholm Life Tech utvecklades bland annat en guide som fungerar som ett stöd genom hela processen från förberedelser, utveckling till utförande.

– Metodiken som utvecklades där kan stärka infrastrukturernas verksamhet, bland annat genom att ge dem en breddad finansieringsbas. Målet är att inkludera en till två forskningsinfrastruktur per år fram till år 2025, säger Johnny Högberg.

CIMED är en regional forskningsfond som har till uppgift att stimulera forskning och berika forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.

– En närvaro av olika sorters företag och även startups både berikar och utvecklar campusmiljön. En stark samverkan mellan företag, universitet och hälso- och sjukvården är avgörande för att vi ska utveckla forskningsmiljön vidare, säger Annika Bergquist, föreståndare för CIMED.

Projektet planeras att fortsätta fram till år 2025 och kommer att utvärderas årligen.
– Vi arbetar alltid med mindre pilotprojekt, så kallade ”testballonger”, och kan ge tillfälliga stimulansmedel. Om projektet utvecklas väl är meningen att det ska fortsätta att utvecklas utan stöd, säger Annika Bergquist.

Läs mer om CIMED

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

2023-07-03T16:53:20+02:00
Till toppen