CIMED & Flemingsberg Science förstärker banden mellan forskning och näringsliv i Flemingsberg

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Initiativet till utvecklingsprogrammet baseras på erfarenheterna från projektet Stockholm Life Tech som identifierade en stor potential att stärka både forskningsinfrastrukturer och företag på Campus Flemingsberg. Inom ramen för Stockholm Life Tech utvecklades bland annat en guide som fungerar som ett stöd genom hela processen från förberedelser, utveckling till utförande.

Vårt arbete med forskningsinfrastrukturer och SME är otroligt viktigt eftersom det finns drygt 20 forskningsinfrastrukturer på Campus Flemingsberg som stödjer högteknologisk basalvetenskaplig och translationell forskning, och ungefär lika många företag inom Life Science-området. Här finns bland annat spetskompetens inom områden som imaging, bioinformatik, cellterapi och rörelseanalys. Dessa forskningsinfrastrukturer utgör en viktig del av campusets unika resurser för klinisk och translationell forskning. Av den anledningen såg vi den stora potentialen i att utveckla forskningsinfrastrukturernas tjänster och samverkan med företag inom Life Science sektorn.

Målet med programmet är att öka möjligheterna till samarbetet mellan forskningsinfrastrukturer och SME i Flemingsberg. Samarbetet syftar till att stärka Campus Flemingsbergs attraktionskraft gällande forskning, företag och forskningsinfrastruktur.

Läs mer om CIMED här.

Projektplan 2023-2025

  • Introduktionsmöten och planering.
  • CIMED, KI och stiftelsen Flemingsberg Science genomför en urvalsprocess bland forskningsinfrastrukturerna på Campus Flemingsberg och 1-2 forskningsinfrastrukturer antas årligen till verksamhetsutvecklingsprogrammet.
  • Verksamhetsutvecklingsprogram. Stiftelsen Flemingsberg Science bygger ett program tillsammans med forskningsinfrastrukturen och leder processen från start till mål. Externa resurser (ex affärscoach) tas in vid behov.
  • Utvärdering – Projektet utvärderas årligen av CIMED och stiftelsen Flemingsberg Science.
KONTAKT FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Josefine Bresmar
Kommunikatör, Flemingsberg Science
josefine.bresmar@flemingsbergscience.se
+46 72 218 86 46

Utveckling av forskningsinfrastrukturer

november 14th, 2023|

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Flemingsberg Business Community

november 14th, 2023|

Flemingsberg Business Community är till för dig som arbetar eller driver verksamhet på campus eller i Flemingsberg. Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus.

Innovation Station

november 14th, 2023|

Vi har skapat en samlingsplats där vi bygger vidare på Flemingsbergs styrkor inom utbildning, forskning och kreativitet. Coworking-miljön Innovation Station initierades av oss på stiftelsen Flemingsberg Science tillsammans med Södertörns högskola och SH innovation.

2024-04-04T13:20:42+02:00
Till toppen