Vi öppnar dörrarna till Campus Flemingsberg

I Flemingsberg finns ett unikt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Här delar vi kunskap, innovation och framgång.

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science arbetar för att utveckla Flemingsberg till att bli ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Genom att delta i olika projekt och satsningar bidrar vi till att både öka attraktiviteten i området och stärka den vetenskapliga miljön.

Stiftelsen Flemingsberg Science finns för dig som är intresserad av kunskap och forskning från Campus Flemingsberg. Vi öppnar dörren till kunskapsutbyte och samverkan med campusets världsledande forskare, innovativa företag och drivna studenter.

Genom att samarbeta med Campus Flemingsberg kan din organisation få nya infallsvinklar på problem och ta del av vår infrastruktur för forskning och innovation i en internationell miljö. Oavsett om du arbetar på ett företag, i en myndighet eller organisation, kan vi hjälpa dig att hitta rätt ingångar, kompetens och kontakter.

Nedan kan du läsa om vad vi arbetar med just nu.

KONTAKT

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Josefine Bresmar
Kommunikatör, Flemingsberg Science
josefine.bresmar@flemingsbergscience.se
+46 72 218 86 46

Värdeerbjudande Flemingsberg

november 14th, 2023|

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

november 14th, 2023|

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Flemingsberg Business Community

november 14th, 2023|

Flemingsberg Business Community är till för dig som arbetar eller driver verksamhet på campus eller i Flemingsberg. Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus.

Innovation Station

november 14th, 2023|

Vi har skapat en samlingsplats där vi bygger vidare på Flemingsbergs styrkor inom utbildning, forskning och kreativitet. Coworking-miljön Innovation Station initierades av oss på stiftelsen Flemingsberg Science tillsammans med Södertörns högskola och SH innovation.

2023-11-14T16:00:41+01:00
Till toppen