Maria_bauer_bild

Nya Medlemmar på Innovation Station: Framviks Resa mot VR-Driven Konflikthantering

Framvik är en av Innovation Station Flemingsbergs senaste medlemmar. Ett scale up-bolag som har gjort sig kända genom sin framstående VR- teknik som baseras på gedigen forskning och unik expertis. VD och grundaren Maria Bauer berättar om deras resa, en framgångssaga som har lett fram till att de nu har valt att bli en del av Flemingsbergs bolagskluster.

Framvik är ett unikt utbildnings- och innovationsföretag som verkar för fredliga och inkluderande samhällen. Allt började med beteendevetaren och våldsexperten Maria. Hon har arbetat i över trettio år med socialt arbete i form av omsorg, psykiatri, och inom kriminalvården. Hon har även gjort sig känd genom sina gripande föreläsningar och innehållsrika läromedel, drivit sociala frågor, men också utbildat och handlett. En kompetens som gjord för att ta till nästa nivå. 

”Jag är orädd och bra på att hantera besvärliga människor”
Maria berättar att hon tidigt upptäckte att hon var bra på att hantera svåra och aggressiva män. Vad var det hon gjorde som var så rätt? Marias starka intuition, kunskap, och erfarenheter ledde bland annat till att hon fick komma och föreläsa på polishögskolan, och där ifrån tog allt fart.

”Jag var inte så rädd för våld eller för väldigt svåra patienter vilket tog mig väldigt långt. Men med tiden tröttnade jag på att resa så mycket med jobbet. Jag och min man Axel började fundera på om man kunde skala upp och göra träningen i VR”, säger Maria Bauer.

Banbrytande innovation
Det rådde ingen tvekan – kombinationen av Marias trettio års erfarenhet inom konflikthantering och Axel Fors, medgrundare till Framvik, kunskap inom VR-teknik var en succé. Framvik fokuserar särskilt på deras banbrytande innovation D-escalator, en VR-utbildning för konflikthantering, och Maria får frågan om hon kan beskriva hur utbildningen genom deras D-escalator går till.

”Man kliver in i en miljö som man har skapat tillsammans med kunden, där möter man en utagerande, agiterande person. Här får man olika uppdrag, idén är att man ska hjälpa, men ofta möts man av att en konflikt uppstår och då handlar det om att man ska kunna möta människan på rätt sätt”.

Att kunna skapa världar och interaktion
Snart förstod Maria och Axel att de hade skapat något unikt och stort. Deras teknik hade tydliga fördelar; de kan kontrollera innehållet, man kan ta hem träningen och träna själv, man kan skräddarsy kundernas arbetsplats, och dessutom är allting talstyrt.

”Vi har ju fått jättemycket uppmärksamhet framförallt för att det är talstyrt, det är helt unikt. Man pratar då med avataren, den svarar och reagerar”, säger Maria.

Maria fortsätter med att förklara att hon regisserar innehållet, som givetvis bygger på vetenskap. På så vis kan man lägga in ”vetenskapliga triggers” i syfte att skapa en konflikt, och med tiden kommer den även bli AI-baserad och på så vis självbärande.

Pedagogiken först
Men trots framgången har det inte alltid varit lätt. När två olika discipliner ska mötas kan det ibland vara svårt att förklara vad man sysslar med.

”Folk sa att det ju är så coolt med VR, ja det är det, men det är inte det vi håller på med, vi håller på med undervisning. VR-träningen är ett hjälpmedel, och det har därför varit viktigt att kliva åt sidan till förmån för pedagogiken, och jag skulle säga att det är just det som har varit lyckosamt för framvik”.

Ytterligare en svårighet man måste ta hänsyn till är att säkerställa att personal inte bli traumatiserade av träningen. Maria talar om alla avvägningar man får göra för att det inte ska hända, samtidigt som scenarierna till viss mån måste vara obehagliga och stressande för att man ska få ut något av träningen.

 ”Det är också min erfarenhet som har gjort att jag vet var gränsen går, men det är såklart ganska svårt. Jag får ofta ställa mig själv många etiska frågor”, säger Maria.

Vad händer härnäst?

När Maria får frågan om hur hon ser på Framviks framtid svarar hon att näringslivet börjar visa ett större intresse och att hon hoppas på att ta nästa steg och även vända sig till privata bolag som är i behov av utbildning inom konflikthantering. 

Slutligen, varför Flemingsberg?

”Flemingsberg av flera skäl. Därför att det geografiskt ligger strålande för oss. Företaget har sitt säte i Sörmland och vi verkar mycket i Stockholm. Dessutom är platsen spännande med ett perfekt möte mellan offentlig sektor, lärosäte och näringsliv. Alla de grenar som är viktiga för Framviks arbete”, avslutar Maria Bauer.

 

Läs mer om Framvik här

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

Till toppen