Associerad_Hemso

Hemsö blir associerad partner till stiftelsen Flemingsberg Science

Flemingsberg, 2024-06-13

Stiftelsen Flemingsberg Science meddelar idag att fastighetsbolaget Hemsö blir en associerad partner till stiftelsen. Genom detta partnerskap ansluter Hemsö sig till stiftelsens syfte och målsättningar.

”Hemsö har en central roll i utvecklingen av Campus Flemingsberg där Novum utgör navet för bland annat de forskande företagen. Att Hemsö nu blir en partner till stiftelsen och en del av vår satsning etableringskontoret* skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för stiftelsen att utveckla Campus. Vi är jätteglada över beslutet och ser fram emot att tillsammans med Hemsö fortsätta utveckla Flemingsberg.” säger Johnny Högberg, VD på stiftelsen Flemingsberg Science.

I stiftelsens strategiska plan för perioden 2022–2025 betonas vikten av att locka nya partners och intressenter som delar vår vision och ser värdet av att investera i både stiftelsens verksamhet och Flemingsbergs platsutveckling. Partnerskap likt dessa är således avgörande för Flemingsbergs framsteg och takten för den fortsatta utvecklingen.

”Flemingsberg är platsen där akademi möter samhälle och näringsliv, det som händer här är viktigt för Stockholm och Sverige.  Hemsö bidrar med att äga och utveckla avancerade byggnader för utbildning, forskning och vård, samtidigt som Flemingsberg Science bygger broar mellan olika aktörer. Genom att bli associated partner vill Hemsö vara med och ta ytterligare ansvar för att stärka verksamheten i Flemingsberg och locka fler företag och offentliga aktörer hit.” –  Anders Lövefors, Projektutvecklare på Hemsö.

Partnerskapets huvudfokus ska vara i linje med stiftelsens mål att göra Flemingsberg till förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm. Genom detta partnerskap öppnar vi upp nya möjligheter för att driva projekt och initiativ inom områden som platsutveckling, paketering och marknadsföring av Flemingsberg. Dessutom innebär anslutningen av associerade partners en ökning av mångfalden och kompetensen i stiftelsen. Vi fortsätter arbeta aktivt för att stärka vårt partnerskap med fler aktörer som delar vår vision om att investera i både Flemingsbergs verksamhet och dess framtida utveckling.

*Etableringskontoret är en plats där samarbetspartners och aktörer i Flemingsberg möts för att öka etableringstakten i Flemingsberg.

 

Johnny Högberg
VD, Stiftelsen Flemingsberg Science
070 550 12 73

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen