ATMP-i-Flemingsberg

ATMP i Flemingsberg: En nätverksträff för företag och Core Faciliteter på Campus Flemingsberg

Vi är pionjärer inom cell- och genterapier, men det är endast genom samarbete som vi kan accelerera inom ATMP-området och behandla patienter. Under en intensiv och interaktiv nätverksträff träffades företag och Core Faciliteter för att diskutera ATMP i området och identifiera nya samarbetsmöjligheter.

Under 2023 har stiftelsen tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet, initierat ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag i Flemingsberg. Som en del av programmet anordnar vi nätverksträffar i syftet att sprida kunskap om och uppmärksamma den expertis och infrastruktur som finns tillgänglig i området, och för att intensifiera samarbetet mellan företag och Core faciliteter. Temat för vårens möte var Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) i Flemingsberg.

Smartcella’s ambition is to become a leader in targeted ATMP therapies by combining  first-in-class delivery platforms with novel cell and mRNA technology. The unique and historic ATMP ecosystem in Flemingsberg with the research and early development work at Karolinska, as well as other ATMP companies, makes it an ideal location to achieve this ambition.” – Jonathan Clarke, Head of Research and Early Development, SmartCella.

Under träffen samlade vi två experter inom ATMP i området som huvudtalare, Ewa Ellis från Karolinska och Jonathan Clarke från SmartCella. Dessutom gästades vi av Melissa Nackovski från Merck gav en kort introduktion till Merck och presenterade deras camper-buss som befann sig på campus den dagen. Slutligen gavs deltagarna möjligheten att kortfattat presentera sin verksamhet.

 

Läs en rapport om könsskillnader inom ATMP.

Läs mer om ATMP i Flemingsberg.

 

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen