Huge associated

Huge blir associerad partner till stiftelsen Flemingsberg Science

Flemingsberg, 2024-06-19

Stiftelsen Flemingsberg Science meddelar idag att fastighetsbolaget Huge blir en associerad partner till stiftelsen. Genom detta partnerskap ansluter Huge sig till stiftelsens syfte och målsättningar.

”Det är oerhört glädjande att Huge nu ansluter som associated partner till stiftelsen. Huge med både bostäder, studentbostäder och kommersiella lokaler i Flemingsberg spelar en väldigt viktig roll i ett attraktivt Flemingsberg både idag och i framtiden. Vetskapen att vi till hösten kan samla Huge, Hemsö och Fabege tillsammans med Botkyrka och Huddinge kommuner för att tillsammans accelerera etableringsarbetet gör mig både stolt och tacksam.” säger Johnny Högberg, VD på stiftelsen Flemingsberg Science.

I stiftelsens strategiska plan för perioden 2022–2025 betonas vikten av att locka nya partners och intressenter som delar vår vision och ser värdet av att investera i både stiftelsens verksamhet och Flemingsbergs platsutveckling. Partnerskap likt dessa är således avgörande för Flemingsbergs framsteg och takten för den fortsatta utvecklingen.

”Huge Bostäder äger ett stort fastighetsbestånd i Flemingsberg som vi reinvesterar kraftfullt i under en tioårsperiod. Dessutom bygger vi nu Studenten 1, 210 hyreslägenheter, fem butikslokaler och en stor förskola. För Huge är det viktigt att vara en långsiktig partner i utvecklingen av Flemingsberg, vi vill vara med och göra skillnad.” –  Karin Strömberg Ekström, VD på Huge Bostäder.

Partnerskapets huvudfokus ska vara i linje med stiftelsens mål att göra Flemingsberg till förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm. Genom detta partnerskap öppnar vi upp nya möjligheter för att driva projekt och initiativ inom områden som platsutveckling, paketering och marknadsföring av Flemingsberg. Dessutom innebär anslutningen av associerade partners en ökning av mångfalden och kompetensen i stiftelsen. Vi fortsätter arbeta aktivt för att stärka vårt partnerskap med fler aktörer som delar vår vision om att investera i både Flemingsbergs verksamhet och dess framtida utveckling.

 

Johnny Högberg
VD Flemingsberg Science
070 550 12 73

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen