sommarhälsning

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Men det har hänt mycket annat också.

Under halvåret har vi lanserat ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) Flemingsberg. Det blir en plattform för utveckling och kommunikation av de unika möjligheter som Flemingsberg har för att bli ett nav för fler och växande företag inom cell- och genterapier.

2025 flyttar Alfa Laval sin verksamhet med 700 personer till Flemingsberg och under våren har vi på stiftelsen, tillsammans med Innovation Station och Alfa Laval, börjat testa olika utvecklingsidéer. Vi har även diskuterat den påverkan som Campus Flemingsberg kommer att ha på Alfa Laval och de effekter som en så omfattande etablering i sin tur kommer att ha på Flemingsberg.

Stiftelsen är också inne i en fas där vi har skapat möjligheter för partners att ansluta. Med Fabege, Hemsö och Huge Bostäder AB som associerade partners bygger vi både en starkare finansiell bas och knyter till oss värdefull kompetens, vilket möjliggör en snabbare förflyttning mot våra uppsatta mål.

Nu fortsätter vi arbetet med strategiska partners för att bidra till utvecklingen av ATMP Flemingsberg, ett område där vi ser stort intresse från företag att vara med. Vill ni vara med på den resan, hör av er till mig!

Till sist vill jag påminna er om att vi på stiftelsen kommer att vara i Almedalen där vi arrangerar ett rundabordssamtal för särskilt inbjudna tillsammans med Huddinge kommun. Där fördjupar vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Detta samtal är i direkt anslutning till Hemsös seminarium om hur vi blir världsmästare i hälsa som är öppet för alla. Det vill ni inte missa!

Vi tar nu snart en efterlängtad semester för att fortsätta vår resa till hösten. Ha en underbar Sommar!

I Flemingsberg gör vi allt möjligt!

 

Johnny Högberg
VD stiftelsen Flemingsberg Science

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen