almedalen 2024

Stiftelsen Flemingsberg Science på Almedalsveckan

Vi på stiftelsen har tillbringat en solig vecka i Almedalen 2024. Det var en vecka som bjöd på många insikter och spännande samtal, och en höjdpunkt för oss var vårt rundabordssamtal som vi arrangerade tillsammans med Huddinge Kommun. Där fördjupade vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Pernilla Boström, COO på stiftelsen Flemingsberg Science berättar mer.

”Det var mycket inspirerande att leda och delta i det rundabordssamtal som vi tillsammans med Huddinge kommun arrangerade om Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Att dela insikter och erfarenheter med en grupp kloka personer från olika perspektiv var oerhört givande.

”Jag lämnade Almedalen trött och nöjd och med många nya intryck, jag har haft förmånen att delta, bidra och inspireras tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Det har varit ett myller av kunskapsutbyten, möjlighet att påverka och göra skillnad samt generösa samtal och möten – både formella och informella. Dagarna var långa, men redan nu ser jag fram emot nästa års Almedalsvecka. ”

Syftet med rundabordssamtalet var att öka kännedomen om Flemingsbergs utveckling inom life science och skapa en plattform för erfarenhetsutbyte. Vi delade värdefulla insikter och om hur Flemingsberg kan bli ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Ett samtal som vi hoppas kommer att fortsätta även efter Almedalen.

Se vår film med intervjuer och en sammanfattning av samtalet.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen