Projekt

Flemingsberg Science arbetar för att utveckla Flemingsberg till att bli ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Genom att delta i olika projekt och satsningar bidrar vi till att både öka attraktiviteten i området och stärka den vetenskapliga miljön.

KONTAKT

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

  • Stockholm Life Tech

    Flemingsberg Science är partner i regionalfondprojektet Stockholm Life Tech. Det är ett projekt som bland annat fokuserar på att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg för små och medelstora företag. Läs mer

  • Flemingsberg: inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

    Ett Vinnovaprojekt med syfte att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen). Projektkoordinator är Huddinge kommun övriga projektpartners är Södertörns högskola och Fabege. Läs mer hos Vinnova

  • Ta del av vårt nationella nätverk

    Flemingsberg Science är en del av innovationssverige. Vi är en av cirka 80 regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt. Läs mer

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA