VÄRDEERBJUDANDE FLEMINGSBERG2023-11-02T15:52:47+01:00

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Idén att skapa ett gemensamt värdeerbjudande för att attrahera etableringar och investeringar till Flemingsberg utvecklades ursprungligen av oss på Stiftelsen Flemingsberg Science. Även om vi är flera aktörer som arbetar mot samma mål, insåg vi att ett gemensamt värdeerbjudande kan bidra till att öka etableringstakten i Flemingsberg och dessutom ge oss ett gemensamt budskap som alla kan dra nytta av när man pratar om platsen Flemingsberg.

Flemingsberg är idag en central kunskaps- och innovationskärna inom regionen. Här finns många aktörer med olika intressen som tillsammans bidrar till utvecklingen av Flemingsberg som en attraktiv mötesplats och kunskapscentrum. Det finns en önskan om att locka fler näringslivsaktörer, restauranger och erbjudanden som i sin tur kan attrahera fler studenter, arbetande, och boende, och detta i syfte att säkerställa kompetensförsörjningens viktiga roll.

Mer konkret handlar arbetet om att ta fram ett värdeerbjudande som ett sammanhållet presentationspaket som inspirerar till användning. Det ska innehålla beskrivningar i flera format, så som hisspitch, halvtimmespresentation samt en längre presentation. Arbetet ska också resultera i en så kallad roadmap, vilket innebär att vi kommer att ha en tydlig plan för hur vi ska förankra och sprida vårt gemensamma värdeerbjudande. Sammanfattningsvis handlar den här satsningen om att alla aktörer använder sig av samma presentation och att vi har en tydlig, gemensam vision när vi arbetar för att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet 2050.

KONTAKT FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Josefine Bresmar
Kommunikatör, Flemingsberg Science
josefine.bresmar@flemingsbergscience.se
+46 72 218 86 46

Värdeerbjudande Flemingsberg

november 14th, 2023|

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

november 14th, 2023|

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Flemingsberg Business Community

november 14th, 2023|

Flemingsberg Business Community är till för dig som arbetar eller driver verksamhet på campus eller i Flemingsberg. Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus.

Till toppen