Bättre kontroll på läkemedel för barn

Cirka 400 000 läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i Stockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen ePed har utvecklats för att råda bot på informationsbristen.

Bättre kontroll på läkemedel för barn2019-09-11T14:12:40+02:00

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Hittar dolda nervskador i tid2019-09-11T14:10:12+02:00

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården2019-09-11T14:06:53+02:00

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Simulerar den svåraste vården2019-09-11T14:02:36+02:00

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.

Moderna labb kräver bättre utbildning2019-09-11T14:01:13+02:00

Utmanar cancer med cellterapi

Spetsforskningen i cellterapi kan förhindra återfall i den hittills obotliga cancerformen multipelt myelom. Bakom företaget Cellprotect står 15 forskare som utvecklar läkemedel på nytt sätt.

Utmanar cancer med cellterapi2019-09-11T13:57:21+02:00
Till toppen