FLEMINGSBERGSMODELLEN2019-10-08T15:52:41+02:00

Kraftcentrum Flemingsberg

Projektet syftade till att öka antalet växande innovationsdrivna och kunskapsintensiva företag, dels genom fler etableringar av nya företag, dels genom att befintliga företag lockas till Flemingsberg samt skapa tillväxt i befintliga företag med hjälp av identifierade innovationer.

Projektet fokuserades på områden där Flemingsberg redan har betydande potential, regenerativ medicin, vård på distans, bild i vården och patientsäkerhet.

Vi har samlat fördjupande information om projektet Kraftcentrum i en trycksak.
Ladda hem den här.

Resultat ur projektet

Bättre kontroll på läkemedel för barn

Cirka 400 000 läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i Stockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen ePed har utvecklats för att råda bot på informationsbristen.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.

Utmanar cancer med cellterapi

Spetsforskningen i cellterapi kan förhindra återfall i den hittills obotliga cancerformen multipelt myelom. Bakom företaget Cellprotect står 15 forskare som utvecklar läkemedel på nytt sätt.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Till toppen