Foto: Erik Cronberg.

Innovationsstöd för forskare

KTH Innovation

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation.

KI Innovations

Kan din idé bidra till en friskare framtid?
Vi på KI Innovations är här för att ge stöd och vägledning så att flera fantastiska idéer på Karolinska Institutet kan bidra till en friskare framtid för alla.

SH Innovation

SH innovation är en plattform för samarbete över ämnesgränser och utveckling av nya idéer för ett mer hållbart samhälle. Vi stöttar processer och miljöer som utifrån forskning och lärande vill bidra till innovation och nyttiggörande av kunskap. Här kan du låta dig inspireras, ta del av andras arbete och utveckla nya samarbeten. Under terminen arrangerar vi olika informations- och inspirationsaktiviteter samt erbjuder rådgivning.

Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med innovation som verktyg för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård. För dagens patienter. Och morgondagens.

Region Stockholm Innovation

Invånarna i Stockholms län blir allt fler vilket innebär stora utmaningar för vården och kollektivtrafiken. Region Stockholm Innovation och Innovationsfonden stödjer utvecklingen och skapandet av produkter, tjänster och metoder till nytta för invånare och regionens verksamheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.