Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontologi.

Intresse av samverkan
Behöver du eller ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet? Näringslivssamverkan är KI:s centrala service- och supportfunktion för företag, som också kan fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå.

KONTAKT

Richard Cowburn
richard.cowburn@ki.se
+8 524 864 78

www.ki.se

Närmare beskrivning av några av KI:s kunskapsområden och faciliteter i Campus Flemingsberg:

Bioteknik
På Campus Flemingsberg finns helt nya laboratoriemiljöer med möjlighet att utnyttja den senaste tekniken inom avancerade terapier.

ANA FUTURA
Erbjuder pre-GMP utveckling i nära samverkan med Karolinskas GMP-produktionsanläggning Vecura. Kontakta gärna Anna Pasetto, anna.pasetto@ki.se.

Bioinformatik
Kontakta gärna Fredrik Fagerström-Billa, fredrik.fagerstrom-billa@ki.se

Live Cell imaging
Kontakta gärna Sylvie Le Guyader, sylvie.le.guyader@ki.se

BSL-3 Lab
Kontakta gärna Jonas Klingström, jonas.klingstrom@ki.se

Mutation Analysis Facility
Kontakta gärna Kristina Duvefelt, kristina.duvefelft@ki.se

MedH Flow Cytometry Facility
Kontakta gärna Iyadh Douagi, Iyadh.Douagi@ki.se

Single Cell RNA Sequencing
Kontakta gärna Christer Betsholtz, Christer.Betsholtz@ki.se

Biovetenskap och näringslära
Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom flertalet områden i medicinsk vetenskap.

Molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, organisk kemi, strukturbiokemi, nutrition.
BEA Bioinformatik, genomik
LCL, Live cell imaging
Kontakta gärna Karl Ekwall, karl.ekwall@ki.se eller Thomas Tinglöv, thomas.tinglov@ki.se

CLINTEC (Klinisk Vetenskap, intervention och teknik)
Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa.

Medicinsk avbildning- SMILE
Medicinsk simulering- CAMST
Klinisk stamcellsforskning
Reproduktionsmedicin
Organ och celltransplantation
Dialys/vaskulärt åldrande
Ortopedi och bioteknik
Logopedi-, audionom-, radiografi utbildningsprogram
Kontakta gärna Mats Blennow, mats.blennow@ki.se, eller Pille Ann Härmat, pilleann.harmat@ki.se

Laboratoriemedicin
Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

Klinisk Kemi
Klinisk Immunologi
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Farmakologi
Klinisk Fysiologi
Patologi
Cell och Genterapi
Hepatocyter, MSC, NK, T celler
Regenerativ Medicin
Kontakta gärna Matti Sällberg, matti.sallberg@ki.se, Jenny Degerholm-Langsmo, jenny.degerholm-langsmo@ki.se

Medicin
Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper och tre centrumbildningar. Vi bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.

Infektion
HERM, Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin)
ICMC, Integrated CardioMetobolic Centre
Lipid- och fettvävsmetabolism inkl diabetes
Kontakta gärna Jan Bolinder, jan.bolinder@ki.se, eller Clas Karlsson, clas.karlsson@ki.se

Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle NVS:s vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. Neurovetenskap Forskning kring olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd.

Alzheimer/Demensjukdomar
Neurogeriatrik
Neurodegeneration
Hjärnavbildning
Stroke
Åldrande
Rörelseförmåga
Multisjuklighet
Socialt-medicinskt arbete
Omvårdnad
Epidemiologi
Rehabilitering
E-hälsa
uMOVE – a biobehavioural Health care centre for hUman MOVEment
Animal Behaviour
Utvecklingsbiologiska vävnadsbanken
Hjärnbanken
Core facility for education in physiotherapy
Kontakta gärna Eric Westman, eric.westman@ki.se, eller Ulla Cronfalk-Hernlund, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se

Odontologi
Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver också banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn.

Parodontologi
Oral Protetik
Oral kirurgi
Endodonti
Ortodonti
Pedodonti
Orofacial smärta och käkfunktion
Oral radiologi
Orofacial medicin
Oral infektion/inflammation/virologi
Gerodonti
Kontakta gärna Mats Trulsson, mats.trulsson@ki.se, eller Åsa Diberius, asa.diberius@ki.se

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.