Hitta rätt kunskapsområde på Campus Flemingsberg

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta rätt på Campus Flemingsberg genom denna sammanställning av kunskapsområden som finns inom olika ämen på campus.

SÖK KUNSKAPSOMRÅDE 

[ivory-search id="1227" title="Sök kunskapsområden"]

Hållbar utveckling

Kompetens kring hållbar utveckling är viktigt för företag för att kunna möta kundernas efterfrågan och krav och skapa lönsamhet i ett hållbart företagande. Det handlar om arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och företagens samhällsansvar genom minskad klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden, rena affärer, respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller. Södertörns högskola kan bland annat bidra till kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom alla dessa områden.

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

Mångfald och hälsa

Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Hit kan de vända sig som har behov av kunskap om religion och kultur, kunskaper för att arbeta med fördomar och förhållningssätt, forskning, lägesanalyser, behovsanalyser, statistik, kunskap om implementering av nya lagar och policybeslut.

På Röda Korsets högskola adresseras samhällets förmåga att hitta långsiktigt hållbara lösningar på en komplex hälsoproblematik orsakad av de senaste årens flyktingströmmar. Problematiken präglas av en ökad etnisk mångfald och allmänna demografiska förändringar, åldrande och globalisering.

Dessa utmaningar kan bara adresseras effektivt med ökad kunskap, sammansatt och utformad till praktiska lösningar. För att pröva denna möjlighet har ett förprojekt genomförts under ledning av Röda Korsets Högskola och med deltagande från Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrka kommuner, Stockholms läns landsting och länsstyrelsen i Stockholm.

KONTAKT

Marja Schuster
Röda Korsets Högskola
marja.schuster@rkh.se
08-587 516 47

Digitalisering

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Södertörns högskola. Forskningen inom medieteknik studerar förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik ur olika perspektiv som exempelvis upplevelser, design, materialitet, makt, organisation, social organisering, hållbarhet, deltagande samt barn och unga. Fokus ligger på användning och interaktion med digitala medier i olika kontexter är en central del av forskning inom medieteknik. Det handlar om att skapa förståelse för hur digital design integreras i praktiker och hur gränssnittsdesignen kan bidra till begriplighet och mening. Kunskaper som behövs inom bland annat digitalisering inom vård och hälsa.

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

Tillämpad filosofi

En inriktning inom filosofiämnet vid Södertörns högskola handlar om kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv, kring mer specifika områden som det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi (Fredrik Svenaeus). Även existensfilosofi, kroppslighet, relation mellan erfarenhet och teori (Jonna Bornemark) är frågeställningar som kan vara intressanta kopplat till vård och hälsa, digitalisering inom vården, nya terapiområden och AI.

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

Humanitära hälsoområden

På Röda Korsets Högskola, Sveriges enda hälsovetenskapliga lärosäte, finns en centrerad kunskaps- och utbildningsmiljö kring de humanitära hälsoområden som idéburen sektor representerar.

KONTAKT

Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad
henrik.eriksson@rkh.se
08-587 516 70

Marja Schuster
Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning
schm@rkh.se
08-587 516 47

Social inkludering

Röda Korsets Högskola har med sina 150 år som verksam en lång tradition att aktivt delta i och stärka samhällsutvecklingen, främst inom frågor som rör social inkludering, minskad utsatthet, god omvårdnad och hälsa.

KONTAKT

Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad
henrik.eriksson@rkh.se
08-587 516 70

Marja Schuster
Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning
schm@rkh.se
08-587 516 47

Global omvårdnad och hälsa

Röda Korsets Högskola har en nationell och internationell forskningsprofil kring framtidens hälsofrågor gällande global omvårdnad och hälsa.

KONTAKT

Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad
henrik.eriksson@rkh.se
08-587 516 70

Marja Schuster
Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning
schm@rkh.se
08-587 516 47

Bioteknik

På Campus Flemingsberg finns helt nya laboratoriemiljöer med möjlighet att utnyttja den senaste tekniken inom avancerade terapier.

ANA FUTURA
Erbjuder pre-GMP utveckling i nära samverkan med Karolinskas GMP-produktionsanläggning Vecura. Kontakta gärna Anna Pasetto, anna.pasetto@ki.se.

KONTAKT

Bioinformatik:
Fredrik Fagerström-Billa
fredrik.fagerstrom-billa@ki.se

Live Cell imaging:
Sylvie Le Guyader
sylvie.le.guyader@ki.se

BSL-3 Lab:
Jonas Klingström
jonas.klingstrom@ki.se

Mutation Analysis Facility:
Kristina Duvefelt
kristina.duvefelft@ki.se

MedH Flow Cytometry Facility:
Iyadh Douagi
Iyadh.Douagi@ki.se

Single Cell RNA Sequencing:
Christer Betsholtz
Christer.Betsholtz@ki.se

Biovetenskap och näringslära

Institutionen för biovetenskaper och näringslära vid KI bedriver forskning och utbildning inom flertalet områden i medicinsk vetenskap.

KONTAKT

Karl Ekwall
karl.ekwall@ki.se

Thomas Tinglöv
thomas.tinglov@ki.se

CLINTEC (Klinisk Vetenskap, intervention och teknik)

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa.

KONTAKT

Mats Blennow
mats.blennow@ki.se

Pille Ann Härmat
pilleann.harmat@ki.se

Laboratoriemedicin

Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

KONTAKT

Matti Sällberg
matti.sallberg@ki.se

Jenny Degerholm-Langsmo
jenny.degerholm-langsmo@ki.se

Medicin

KI:s institution för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper och tre centrumbildningar. Vi bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.

KONTAKT

Jan Bolinder
jan.bolinder@ki.se

Clas Karlsson
clas.karlsson@ki.se

Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle

Visionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. Forskning sker kring olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd

KONTAKT

Eric Westman
eric.westman@ki.se

Ulla Cronfalk-Hernlund
ulla.cronfalk-hernlund@ki.se

Odontologi

Vid institutionen för odontologi på KI skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver också banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn.

KONTAKT

Mats Trulsson
mats.trulsson@ki.se

Åsa Diberius
asa.diberius@ki.se

Medicinsk avbildning och simulering

Inom Medicinsk avbildning och simulering finns en bra forskningsmängd och kvalitet. Forskningsprofilen är bl.a. att kunna koppla avbildning (image capture) till biomekaniska modeller. Avdelningen är bland de ledande i Europa på att analysera bilder från nano-till organnivå ”seamless” samt att simulera och analysera data från bild.

KONTAKT

Örjan Smedby
orsme@kth.se

Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv moderniserar arbetsbelastningsforskningen och utvecklingen av sensorer på människor i arbetssituationer. En nära anknytning finns till omgivningsfysiologi där man bl.a. arbetar med belastningsmätning med sensorer inom extrema arbetsomständigheter (rymdfärder, stridsflygplan, dykning), samt inom vanlig arbetsmiljö.

KONTAKT

Mikael Forsman
miforsm@kth.se

Digitalisering av vård

Digitalisering av vård och omsorg är ett kraftigt växande forskningsområde. Vikten av teknik i vård och omsorg, och särskilt i utvecklingen av att mer avancerad sjukvård blir levererad i hemmet innebär att efterfrågan för kunskap inom vårdlogistik, hälsoinformatik och utvärdering av teknik i vårdmiljöer ökar exponentiellt. Området inbegriper även nya sätt att integrera organisationsövergripande arbetssätt utvecklas genom simulering och spel, samt strategi för integrering av artificiell intelligens inom forskning och utbildning. KTH:s forskning inom temat har ett systemvetenskapligt perspektiv, är unikt för Sverige och ligger i framkanten i Europa.

KONTAKT

Britt Östlund
brittost@kth.se

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.