Forskningsinfrastruktur2023-07-03T16:58:54+02:00

Stärker tillgången till fler forskningsinfrastrukturer

Flemingsberg Science samarbetar med CIMED, Centrum för innovativ medicin, för stärka samarbetet mellan små och medelstora företag och forskningsinfrastrukturerna i Flemingsberg.

Campus Flemingsberg rymmer drygt 20 forskningsinfrastrukturer som stödjer högteknologisk grundforskning och translationell forskning. Här finns spetskompetens inom områden som imaging, bioinformatik, cellterapi och rörelseanalys. Nu ska fler av dessa forskningsinfrastrukturerna även kunna erbjuda sina tjänster till små- och medelstora företag.

Flemingsbergs forskningsinfrastrukturer utgör en viktig del av campusets unika resurser för klinisk och translationell forskning. Potentialen är stor att utveckla forskningsinfrastrukturernas tjänster mot företag inom Life Science sektorn.

Projektet följer upp erfarenheterna i projektet Stockholm Life Tech som identifierade en stor potential att stärka både forskningsinfrastrukturer och företag på Campus Flemingsberg. Inom ramen för Stockholm Life Tech utvecklades bland annat en guide som fungerar som ett stöd genom hela processen från förberedelser, utveckling till utförande.

Flemingsberg Science projektleder arbetet i dess olika faser med stöd av externa kompetenser vid behov. CIMED medverkar i hela processen och leder urvalsprocessen med stöd av stiftelsen Flemingsberg Science och KI. Projektet utvärderas årligen.

Projektplan 2023-2025

  • Introduktionsmöten och planering.
  • CIMED, KI och stiftelsen Flemingsberg Science genomför en urvalsprocess bland forskningsinfrastrukturerna på Campus Flemingsberg och 1-2 forskningsinfrastrukturer antas årligen till verksamhetsutvecklingsprogrammet.
  • Verksamhetsutvecklingsprogram. Stiftelsen Flemingsberg Science bygger ett program tillsammans med forskningsinfrastrukturen och leder processen från start till mål. Externa resurser (ex affärscoach) tas in vid behov.
  • Utvärdering – Projektet utvärderas årligen av CIMED och stiftelsen Flemingsberg Science.
KONTAKT FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Till toppen