Visionsbild över Stockholm South Business District. Bild: Fabege.

Flemingsberg – en plats för kunskap, kreativitet och nya idéer

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Beläget strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur finns fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola med fokus på life science, ett framväxande företagskluster och inte minst studentbostäder. Allt inom gångavstånd.

0
studenter
0
högskolor
0
minuter till Stockholm C
0
arbetande

Öppen universitetsstad
Campus Flemingsberg är en självklar och integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg. Flemingsberg kommer att vara Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur. 

Regional kärna blir en urban universitetsstad
Runt Flemingsberg station och nya resecentrum utvecklas Flemingsbergsdalen med bland annat den internationella affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District. Här skapas ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Flemingsberg är därmed ett av de största utvecklingsprojekten i landet, med investeringar på 60 miljarder kronor. Flemingsberg utvecklas från en regional kärna till en urban universitetsstad.

Bredden är vår spets – här möts du av fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola samt 18 000 studenter
Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 18 000 studenter – här kan du läsa allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik, journalistik och konst. Campus Flemingsberg är dessutom en av de platser i landet där du kan utbilda dig till polis.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av Europas största universitetssjukhus och utgör tillsammans med Karolinska Institutet ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Närheten inom Campusområdet bidrar till utökad samverkan mellan akademierna och sjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovationer.

Ett levande och mångvetenskapligt campus, som är unikt med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård.

Visionsbild: Tovatt Architects and Planners AB.

VILL DU ETABLERA DIG I FLEMINGSBERG?

Vi kan erbjuda dig rätt personer och nätverk om du vill etablera din verksamhet i denna region. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Här får du snabbt en personlig kontakt med framtida nyckelpersoner och blivande kunder.

Logotyp PowerpointLadda hem en presentation av Flemingsberg i Powerpointformat (242 mb)

Logotyp PowerpointLadda hem en kort presentation på engelska av Flemingsberg i Powerpointformat (10 mb)

KONTAKT

Björn Varnestig
CEO, Flemingsberg Science
bjorn.varnestig@flemingsbergscience.se
+46 708 38 04 59

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Campus Flemingsberg

Södertörns högskola erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. En stor del av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och de samlar studenter och forskare från hela världen. I Flemingsberg har KTH grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Även tekniskt basår och flera masterutbildningar finns här.

Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.

Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. 2017 flyttade SMI från centrala Stockholm till Campus Flemingsberg i nya lokaler väl anpassade för musik och dans. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

Widerströmska gymnasiet  är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Verksamheten är helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet (KI).

Konstskolan Idun Lovén erbjuder två tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Från höstterminen 2019 verkar skolan som en konst och kulturutbildning i lokaler anslutna till Campus Flemingsberg.

Södertörns högskola erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. En stor del av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och de samlar studenter och forskare från hela världen. I Flemingsberg har KTH grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Även tekniskt basår och flera masterutbildningar finns här.

Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.

Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. 2017 flyttade SMI från centrala Stockholm till Campus Flemingsberg i nya lokaler väl anpassade för musik och dans. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

Widerströmska gymnasiet  är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Verksamheten är helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet (KI).

Konstskolan Idun Lovén erbjuder två tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Från höstterminen 2019 verkar skolan som en konst och kulturutbildning i lokaler anslutna till Campus Flemingsberg.

Utvalda etableringsprojekt i Flemingsberg

ByggVesta: 450 nya student- och forskarbostäder

ByggVesta bygger ytterligare 450 nya student- och forskarbostäder på Campus Flemingsberg. De nya bostäderna är en del av utvecklingen av ytterligare lokaler för utbildnings- och forskningsverksamhet samt en förskola på campus. Arbetet sker i samarbete med Stiftelsen Clara.

Läs mer hos Byggvesta

ByggVesta: 433 student- och forskarbostäder

År 2017/2018 fylldes ByggVestas studentkvarter Nobelus på Campus Flemingsberg. Här finns 433 studentbostäder som passar för både studenter, doktorander och forskare med eller utan familj. En del av lägenheterna är kompislägenheter som fungerar bra som boende för två vänner.

Läs mer hos Byggvesta

Huge Bostäder: 209 lägenheter, fem butikslokaler och en förskola

Huge Bostäder bygger 209 bostäder, butikslokaler och en förskola för 160 barn i ett helt nytt bostadskvarter på Hälsovägen i Flemingsberg. Bostäderna består av 126 hyresrätter och 81 studentbostäder, och i bottenvåningarna byggs fem butikslokaler och en förskola med åtta avdelningar.

Läs mer hos Huge Bostäder

BRABO: 120 nya bostadsrätter längs Hälsovägen

Längs med Hälsovägen i Flemingsberg planerar BRABO cirka 120 nya bostadsrättslägenheter enligt ett koncept för smartare och mer hälsosamt boende – BRABO aktiv. Här har de boende fri tillgång till ett topputrustat gym med bastu i huset, samt att lägenheterna är planerade för ett aktivt och praktiskt liv. I bottenplan finns ett garage som är tillgängligt via hiss och på baksidan av kvarteret ligger föreningens gröna och avskilda gård.

Läs mer hos BRABO

Hemsö och SveaNor: forskningsmiljöerna Technology and Health och Neo

Hemsö och SveaNor har tillsammans uppfört ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den första byggnaden som stod klar hösten 2016 har fått namnet Technology and Health. Byggnad nummer två har fått namnet Neo och stod klar under 2018.

Läs mer hos Hemsö

Akademiska hus: nya lokaler för polisutbildningen vid Södertörns högskola

Akademiska Hus och Södertörns högskola har utvecklat både nya och befintliga lokaler för cirka 700 polisstudenter. En ombyggnad och ett nytt hus har gett utbildningen cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna innehåller bland annat skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage.

Läs mer hos Akademiska Hus

ANA Futura. Foto: Link Arkitektur/Hundven-Clements Photography.

Akademiska hus: Karolinska Institutets nya forskningsmiljö ANA Futura

År 2019 invigdes Karolinska Institutets nya forskningsmiljö ANA Futura i Flemingsberg. Det ombyggda huset rymmer medarbetare från fyra institutioner med delad infrastruktur och samverkan för translationell forskning och utbildning.

Läs mer hos Karolinska Institutet

Skanska: Flemingsbergsdalen

Alldeles intill Flemingsbergs station växer Flemingsbergsdalen fram. Här skapas en helt ny stadsdel med kontor, bostäder, vårdboende, butiker och restauranger. Totalt kommer Flemingsbergsdalen bestå av 50 000 arbetsplatser, 50 000 boende och 50 000 besökare. Skanska bygger bland annat  190 bostadsrätter, moderna och flexibla kontorslokaler och ett vårdboende med 80 boenderum.

Läs mer hos Skanska

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA