Visionsbild över Stockholm South Business District. Bild: Fabege.

Flemingsberg – en plats för kunskap, kreativitet och nya idéer

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Beläget strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur finns fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola med fokus på life science, ett framväxande företagskluster och inte minst studentbostäder. Allt inom gångavstånd.

0
studenter
0
högskolor
0
minuter till Stockholm C
0
arbetande

Öppen universitetsstad
Campus Flemingsberg är en självklar och integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg. Flemingsberg kommer att vara Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur. 

Regional kärna blir en urban universitetsstad
Runt Flemingsberg station och nya resecentrum utvecklas Flemingsbergsdalen med bland annat den internationella affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District. Här skapas ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Flemingsberg är därmed ett av de största utvecklingsprojekten i landet, med investeringar på 60 miljarder kronor. Flemingsberg utvecklas från en regional kärna till en urban universitetsstad.

Bredden är vår spets – här möts du av fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola samt 18 000 studenter
Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 18 000 studenter – här kan du läsa allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik, journalistik och konst. Campus Flemingsberg är dessutom en av de platser i landet där du kan utbilda dig till polis.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av Europas största universitetssjukhus och utgör tillsammans med Karolinska Institutet ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Närheten inom Campusområdet bidrar till utökad samverkan mellan akademierna och sjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovationer.

Ett levande och mångvetenskapligt campus, som är unikt med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård.

Visionsbild: Tovatt Architects and Planners AB.

VILL DU ETABLERA DIG I FLEMINGSBERG?

Vi kan erbjuda dig rätt personer och nätverk om du vill etablera din verksamhet i denna region. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Här får du snabbt en personlig kontakt med framtida nyckelpersoner och blivande kunder.

Logotyp PowerpointLadda hem en presentation av Flemingsberg i Powerpointformat (242 mb)

Logotyp PowerpointLadda hem en kort presentation på engelska av Flemingsberg i Powerpointformat (10 mb)

Campus Flemingsberg

Södertörns högskola erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. En stor del av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och de samlar studenter och forskare från hela världen. I Flemingsberg har KTH grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Även tekniskt basår och flera masterutbildningar finns här.

Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.

Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. 2017 flyttade SMI från centrala Stockholm till Campus Flemingsberg i nya lokaler väl anpassade för musik och dans. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

Widerströmska gymnasiet  är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Verksamheten är helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet (KI).

Konstskolan Idun Lovén erbjuder två tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Från höstterminen 2019 verkar skolan som en konst och kulturutbildning i lokaler anslutna till Campus Flemingsberg.

Södertörns högskola erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. En stor del av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och de samlar studenter och forskare från hela världen. I Flemingsberg har KTH grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Även tekniskt basår och flera masterutbildningar finns här.

Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.

Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. 2017 flyttade SMI från centrala Stockholm till Campus Flemingsberg i nya lokaler väl anpassade för musik och dans. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

Widerströmska gymnasiet  är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Verksamheten är helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet (KI).

Konstskolan Idun Lovén erbjuder två tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Från höstterminen 2019 verkar skolan som en konst och kulturutbildning i lokaler anslutna till Campus Flemingsberg.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.