Röda Korsets Högskola

Globala perspektiv och ett samhällsansvar
Sedan starten 1866 har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har ca 850 studenter.

Intresse av samverkan
Samarbete och samverkan med andra organisationer är en utvecklad kompetens och angeläget för Röda Korsets Högskola (RKH). Vi är särskilt intresserade av ytterligare samverkan inom närregionen och med andra organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet.

KONTAKT

Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad,
henrik.eriksson@rkh.se
+46 (0)8 587 516 70

Marja Schuster
Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning
schm@rkh.se
+46 (0)8 587 516 47

www.rkh.se

Närmare beskrivning av styrkeområden:

  • Är en samverkansarena och akademi med ett uttalat regionalt samhällsansvar och globalt engagemang som har världens största humanitära organisation som huvudman.
  • Har en forskningsprofil kring framtidens hälsofrågor gällande global omvårdnad och hälsa och deltar aktivt i att stärka samhällsutvecklingen med utmaningar som rör social inkludering, minskad utsatthet, god omvårdnad och hälsa.
  • Har under 150 år av nationell och internationell samverkan med olika samhällsaktörer utvecklat en bred kompetens vad gäller samproduktion. Genom denna samverkan bidrar vi med att utveckla människor, organisationer och samhälle.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.