Samarbetspartners

Vi ser att samarbeten är en framgångsfaktor. Här presenterar vi några av dem som vi delar vår framgång med.

Almi

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar Almi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Läs mer hos Almi.

Arena Huddinge

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. Läs mer hos Arena Huddinge.

A Working Lab

Kreativa krockar och oväntade möten gör människor mer innovativa och får oss att växa tillsammans. Det är idén bakom A Working Lab – Akademiska Hus nationella koncept för coworking och flexibla mötesplatser. Du kan hyra in dig den tid du behöver för jobb, möten eller workshops. Läs mer hos A Working Lab.

Barkarby Science

I Barkarbystaden erbjuder Barkarby Science en arena för att innovera, testa och samarbeta kring hållbara lösningar i framtidens stad. Barkarby Science driver utvecklingen av den smarta staden och utgör kopplingen mellan näringsliv, offentlig sektor, akademin och invånarna. Läs mer hos Barkarby Science

Drivhuset

Drivhuset – där studenters idéer växer! Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Läs mer hos Drivhuset.

Fabege

Fabege utvecklar stadsdelar med fokus på Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg. Läs mer hos Fabege.

Innovationsplatsen

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. De arbetar med innovation som verktyg för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård. För dagens patienter. Och morgondagens. Läs mer hos Innovationsplatsen.

Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Läs mer hos Hemsö

Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella organisation för investeringsfrämjande. Uppdraget är att marknadsföra och utveckla Stockholm som en attraktiv plats för investerare och talanger. Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. Målsättningen är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Läs mer hos Invest Stockholm.

KI Innovations

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Läs mer hos KI Innovations.

Karolinska Institutet Science Park

En förstklassig miljö för samarbete och utveckling. Här möter du kunskapsintensiva Life Science-företag som vill verka i ett kreativt, affärsmässigt och vetenskapligt sammanhang. Läs mer hos KI Science Park

Kista Science City

Kista Science City AB är ett icke-vinstdrivande företag som syftar till att stärka Kista som ICT-kluster. Företaget driver även den öppna testbädden Urban ICT Arena. Läs mer hos Kista Science City.

KTH Innovation

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. Läs mer hos KTH Innovation.

NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Läs mer hos NyföretagarCentrum.

SLL Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms län. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Läs mer hos Region Stockholm.

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Verksamheten i Sverige ör uppdelad i tre grenar: bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Läs mer hos Skanska.

STING 

Sting hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet vi erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Vi bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm. Läs mer hos Sting.

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

SMI är en stiftelseägd högskola för pedagogisk utbildning i musik och logonomi. Läs mer hos SMI.

Stockholm Science City

De arbetar för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science. Stockholm Science City arbetar tillsammans med bland andra Stockholm Stad, Solna Stad, Region Stockholm, universiteten i Stockholm och fastighetsägare för att utveckla stadsdelen Hagastaden som en plats för forskning och företagande inom life science. Läs mer hos Stockholm Science City.

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbara produktionsflöden. Södertälje Science Park satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen. Läs mer hos Södertälje Science Park.

Venture Cup

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk. Läs mer hos Venture Cup

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.