Samarbetspartners

Vi ser att samarbeten är en framgångsfaktor. Här presenterar vi några av dem som vi delar vår framgång med.

Arena Huddinge

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. Läs mer hos Arena Huddinge.

Drivhuset

Drivhuset – där studenters idéer växer! Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Läs mer hos Drivhuset.

Innovationsplatsen

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. De arbetar med innovation som verktyg för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård. För dagens patienter. Och morgondagens. Läs mer hos Innovationsplatsen.

Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella organisation för investeringsfrämjande. Uppdraget är att marknadsföra och utveckla Stockholm som en attraktiv plats för investerare och talanger. Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. Målsättningen är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Läs mer hos Invest Stockholm.

KI Innovations

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Läs mer hos KI Innovations.

Kista Science City

Kista Science City AB är ett icke-vinstdrivande företag som syftar till att stärka Kista som ICT-kluster. Företaget driver även den öppna testbädden Urban ICT Arena. Läs mer hos Kista Science City.

KTH Innovation

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. Läs mer hos KTH Innovation.

NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Läs mer hos NyföretagarCentrum.

SLL Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms län. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Läs mer hos Region Stockholm.

STING 

Sting hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet vi erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Vi bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm. Läs mer hos Sting.

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

SMI är en stiftelseägd högskola för pedagogisk utbildning i musik och logonomi. Läs mer hos SMI.

Stockholm Science City

De arbetar för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science. Stockholm Science City arbetar tillsammans med bland andra Stockholm Stad, Solna Stad, Region Stockholm, universiteten i Stockholm och fastighetsägare för att utveckla stadsdelen Hagastaden som en plats för forskning och företagande inom life science. Läs mer hos Stockholm Science City.

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbara produktionsflöden. Södertälje Science Park satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen. Läs mer hos Södertälje Science Park.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA