Campusdagen 2019. Foto: Håkan Lindgren.

Vi har alltid haft samverkan som främsta mål

Historien om det moderna Flemingsberg tar sin början under tidigt 1970-tal. Då slog Huddinge sjukhus upp sina portar i Flemingsberg – mitt i vad som tidigare varit ren landsbygd. Anledningen till etableringen var behovet av kvalificerad sjukvård även i den södra delen av Stockholm.

Sjukhuset följdes sedan av en serie akademiska etableringar. Först ut var Karolinska Institutet, och snart kom även Södertörns högskola samt KTH med sin skola för Teknik och Hälsa. Något senare även Röda Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI).

Etableringarna har skapat en stark potential för samverkan, och för att skapa ny kunskap i gränserna mellan olika discipliner. Men för att fullt ut dra nytta av den möjligheten krävs att varje organisation bidrar med intresse och metoder. Och det är här som stiftelsen Flemingsberg Science kommer in.

Vårt uppdrag är att proaktivt söka samverkan mellan Flemingsbergs aktörer och utomstående för att katalysera och initiera processer som inte uppstår spontant. Och även att inkludera andra intressenter som fastighetsaktörer, företag och andra organisationer – allt utifrån behovet i varje utvecklingsprocess.

Stiftelsen startades år 2011 av samtliga högskolor som då hade verksamhet Flemingsberg, samt av Huddinge och Botkyrkas kommuner och Stockholms läns landsting. Styrelsen skulle ledas av en extern ordförande och ha representanter för samtliga grundare.

Första perioden 2011-2014
En av de första uppgifterna för Flemingsbergs Science var att visa hur ytterligare kunskapsdrivna affärer och företag kunde utvecklas i Flemingsberg. Därför genomfördes ett projekt under åren 2011 – 2014 där vi skapade 30 nya affärer och 15 nya företag utifrån konstaterade behov i vården.

Projektet genomfördes tillsammans med övriga innovationsstödjande organisationer i Flemingsberg och med hjälp av tillskott av medel från regionfonderna.

Projektet nådde sina mål men visade också på behovet av att förstärka attraktionskraften i Flemingsberg som etableringsort för företag. Flertalet av de nya företagen utvecklades mycket väl men endast ett fåtal har etablerat sig långsiktigt i Flemingsberg.

Vår andra period 2015-2018
Under nästa strategiperiod, 2015 – 2018, fokuserade vi därför på att öka Flemingsbergs attraktivitet för olika kunskapsorganisationer inklusive företag. Ett nära samarbete inleddes med utvecklingsenheter hos stiftelsens grundare och med fastighetsägarna i Flemingsberg.

Arbetet utmynnade med tiden i en förstärkt campusidentitet med tydliga logotyper, strategier och deviser, men även i en gryende kultur av samverkan inom en mängd andra områden.

Tredje perioden 2019-2022
Den nuvarande strategiperioden, 2019 – 2022, rymmer en kombination av insatserna från de tidigare perioderna. Till en början kommer fokus att ligga på fortsatt campusutveckling, och ökad samverkan inom områden med hög relevans för samhällets stora utmaningar. Några exempel är hälsosamt åldrande samt mångfald och hälsa.

Med tiden kommer fokus att breddas för att bättre fånga upp och utveckla fler affärsmöjligheter i Flemingsberg. Och mer aktivt locka fler företag att etablera sig i området.

Nuvarande period 2022-2025
Från årsskiftet 2022 har stiftelsen en ny strategisk inriktning med tre tydliga mål.
Stiftelsen ska arbeta aktivt för att:

  • Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm.
  • Flemingsberg ska erbjuda en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö.
  • Flemingsberg ska utvecklas till en testbädd för urbana samhällsutmaningar.

Flemingsberg är i dag ett mångvetenskapligt campus där kunskap inom en mängd områden finns mycket nära varandra. Närheten innebär en stor potential för ny kunskap och nya affärer, och en fortsatt tillväxt av Flemingsberg. Det kommer alltid att vara viktigt för stiftelsen att vara agil och flexibel, samt ha en fortsatt ständig beredskap för ompositionering utifrån skiftande behov och möjligheter.

Historien om det moderna Flemingsberg tar sin början under tidigt 1970-tal. Då slog Huddinge sjukhus upp sina portar i Flemingsberg – mitt i vad som tidigare varit ren landsbygd. Anledningen till etableringen var behovet av kvalificerad sjukvård även i den södra delen av Stockholm.

Sjukhuset följdes sedan av en serie akademiska etableringar. Först ut var Karolinska Institutet, och snart kom även Södertörns högskola samt KTH med sin skola för Teknik och Hälsa. Något senare även Röda Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI).

Etableringarna har skapat en stark potential för samverkan, och för att skapa ny kunskap i gränserna mellan olika discipliner. Men för att fullt ut dra nytta av den möjligheten krävs att varje organisation bidrar med intresse och metoder. Och det är här som stiftelsen Flemingsberg Science kommer in.

Vårt uppdrag är att proaktivt söka samverkan mellan Flemingsbergs aktörer och utomstående för att katalysera och initiera processer som inte uppstår spontant. Och även att inkludera andra intressenter som fastighetsaktörer, företag och andra organisationer – allt utifrån behovet i varje utvecklingsprocess.

Stiftelsen startades år 2011 av samtliga högskolor som då hade verksamhet Flemingsberg, samt av Huddinge och Botkyrkas kommuner och Stockholms läns landsting. Styrelsen skulle ledas av en extern ordförande och ha representanter för samtliga grundare.

Första perioden 2011-2014
En av de första uppgifterna för Flemingsbergs Science var att visa hur ytterligare kunskapsdrivna affärer och företag kunde utvecklas i Flemingsberg. Därför genomfördes ett projekt under åren 2011 – 2014 där vi skapade 30 nya affärer och 15 nya företag utifrån konstaterade behov i vården.

Projektet genomfördes tillsammans med övriga innovationsstödjande organisationer i Flemingsberg och med hjälp av tillskott av medel från regionfonderna.

Projektet nådde sina mål men visade också på behovet av att förstärka attraktionskraften i Flemingsberg som etableringsort för företag. Flertalet av de nya företagen utvecklades mycket väl men endast ett fåtal har etablerat sig långsiktigt i Flemingsberg.

Vår andra period 2015-2018
Under nästa strategiperiod, 2015 – 2018, fokuserade vi därför på att öka Flemingsbergs attraktivitet för olika kunskapsorganisationer inklusive företag. Ett nära samarbete inleddes med utvecklingsenheter hos stiftelsens grundare och med fastighetsägarna i Flemingsberg.

Arbetet utmynnade med tiden i en förstärkt campusidentitet med tydliga logotyper, strategier och deviser, men även i en gryende kultur av samverkan inom en mängd andra områden.

Nuvarande period 2019-2022
Den nuvarande strategiperioden, 2019 – 2022, rymmer en kombination av insatserna från de tidigare perioderna. Till en början kommer fokus att ligga på fortsatt campusutveckling, och ökad samverkan inom områden med hög relevans för samhällets stora utmaningar. Några exempel är hälsosamt åldrande samt mångfald och hälsa.

Med tiden kommer fokus att breddas för att bättre fånga upp och utveckla fler affärsmöjligheter i Flemingsberg. Och mer aktivt locka fler företag att etablera sig i området.

Flemingsberg är i dag ett mångvetenskapligt campus där kunskap inom en mängd områden finns mycket nära varandra. Närheten innebär en stor potential för ny kunskap och nya affärer, och en fortsatt tillväxt av Flemingsberg. Det kommer alltid att vara viktigt för stiftelsen att vara agil och flexibel, samt ha en fortsatt ständig beredskap för ompositionering utifrån skiftande behov och möjligheter.

Trycksaken ”Flemingsbergsmodellen” beskriver arbetet med att generera nya företag under stiftelsens första period 2011-2014.

Den andra strategiperioden resulterande bland annat i en grafisk identitet för Campus Flemingsberg.