Stockholm Life Tech2023-04-03T13:24:35+02:00

Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer

Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektägare är Region Stockholm, övriga parter är Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City. Syftet är att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg och Hagastaden för små och medelstora företag.

Målen med projektet är:

  • Att öka tillväxt hos små och medelstora life science-bolag i de två starka life science-miljöerna Flemingsberg och Hagastaden
  • Att tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastrukturer för företag i och kring de två starka life science-miljöerna
  • Att öka Stockholmsregionens attraktionskraft med särskilt fokus på life science

Under projekttiden är målet att nå 200 företag med olika former av stöd, att utveckla och testa generiska och skalbara metoder och modeller för företags möjlighet att nyttja forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg och Hagastaden, samt att öka samarbetet mellan olika typer av forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

KONTAKT

Nina Lahti
Projektledare
nina.lahti@regionstockholm.se

KONTAKT FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

”Vi vill öka intresset från industrin att samarbeta med forskare”

februari 23rd, 2022|

Pre-GMP laboratoriet på Karolinska Institutet ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Man hoppas på ett ökat intresse från industrin att samarbeta. Professor Matti Sällberg, ansvarig på pre GMP-enheten berättar mer om hur denna kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen.

Till toppen