Stockholm Life Tech2021-05-18T11:22:38+02:00

Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer

Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektägare är Region Stockholm, övriga parter är Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City. Syftet är att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg och Hagastaden för små och medelstora företag.

Målen med projektet är:

  • Att öka tillväxt hos små och medelstora life science-bolag i de två starka life science-miljöerna Flemingsberg och Hagastaden
  • Att tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastrukturer för företag i och kring de två starka life science-miljöerna
  • Att öka Stockholmsregionens attraktionskraft med särskilt fokus på life science

Under projekttiden är målet att nå 200 företag med olika former av stöd, att utveckla och testa generiska och skalbara metoder och modeller för företags möjlighet att nyttja forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg och Hagastaden, samt att öka samarbetet mellan olika typer av forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

KONTAKT

Projektledare
Nina Lahti
nina.lahti@sll.se

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
Till toppen