Hälsosamt åldrande – den största samhällsutmaningen

I framtiden väntas både vår medelålder och livslängd öka. En av våra största samhällsutmaningar blir då förlusten av kroppsliga och intellektuella förmågor i samband med åldrande.

Stora insatser kommer att krävas för att ta hand om en åldrande och i många fall multisjuk befolkning. Det är därför nödvändigt att mobilisera all tänkbar kunskap och teknik för att både vinna ökad livskvalitet för individen och hanterbara kostnader för samhället.

I Flemingsberg pågår många olika projekt för att bättre förstå och hantera åldrandets problematik. Under senare år har KTH gått i bräschen för att skapa integrerade lösningar som enklare ska kunna finna praktisk användning inom vården och omsorgen. Ett exempel är det nyligen öppnade Integration Lab på KTH.

Intresse av samverkan
För att nå långsiktig framgång krävs integration i många dimensioner. Tekniklösningar från forskning och företag måste integreras, teknik måste integreras med ekonomi och etik, behoven hos vården och omsorgen måste integreras med teknikutvecklingen. Det finns ett stort intresse för samverkan med bland annat kommuner och företag.

KONTAKT

Sebastiaan Meijer
Kungliga Tekniska högskolan
smeijer@kth.se
08-790 80 71

Pågående satsningar

Integration Lab på KTH 

Integration Lab är ett living lab som förbättrar hållbara kontakter mellan hemsjukvård och hälsovård. En komplett lägenhet med de senaste tekniska lösningarna finns insprängd i laboratoriemiljön. Lägenheten är 57 kvadratmeter och är utrustad med smarta hemanordningar, fullt möblerad och redo att testa ny teknik. KTH Integration Lab riktar sig till äldre, familjer, ungdomar och andra användare som vill förbättra livskvaliteten i sina hem. Integration Lab erbjuder mark att testa, undersöka och studera användningen av olika tekniker på en plats som ser så nära ett riktigt hem som möjligt. Läs mer hos KTH

KONTAKT

Maksims Kornevs
kornevs@kth.se
0760884993

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg på SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.

SMI har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting utformat en utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården. Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Läs mer hos SMI

KONTAKT

Katarina Lindblad

Neurovetenskap Vårdvetenskap och Samhälle på KI

Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle NVS:s vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. Neurovetenskap Forskning kring olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd.

 • Alzheimer/Demensjukdomar
 • Neurogeriatrik
 • Neurodegeneration
 • Hjärnavbildning
 • Stroke
 • Åldrande
 • Rörelseförmåga
 • Multisjuklighet
 • Socialt-medicinskt arbete
 • Omvårdnad
 • Epidemiologi
 • Rehabilitering
 • E-hälsa
 • uMOVE – a biobehavioural Health care centre for hUman MOVEment
 • Animal Behaviour
 • Utvecklingsbiologiska vävnadsbanken
 • Hjärnbanken
 • Core facility for education in physiotherapy
KONTAKT

Eric Westman
eric.westman@ki.se

Ulla Cronfalk-Hernlund
ulla.cronfalk-hernlund@ki.se.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.