Campus Flemingsberg, Neo. Foto: Tengboms.

Öka ditt företags tillväxt och innovation – tre anledningar att välja Flemingsberg

Närheten mellan människor, kunskap och infrastruktur

Med fem högskolor, en konstskola, en gymnasieskola, ett universitetssjukhus, ett av Sveriges största resecentrum och flera kunskapsintensiva företag är Flemingsberg ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Här möts människor med erfarenheter från såväl akademi som näringsliv, offentlig sektor och samhälle. Här får du tillgång till ett växande företagskluster, olika nätverk, världsledande forskning och inte minst ett antal olika corefaciliteter. Sedan sjukhuset öppnades på 1970-talet har Flemingsberg präglats av en nybyggaranda och gemenskap där vi gärna hjälper varandra.

Goda kommunikationer med nära till allt

I Flemingsberg finns allt inom räckhåll, du når fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola, ett universitetssjukhus, resecentrum och flera innovativa företag på fem minuters gångavstånd. Du tar dig till Stockholm central på nio minuter med fjärrtåg och här finns goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen. När Spårväg syd byggs klar kommer spårvägen att binda ihop hela sträckan Älvsjö – Flemingsberg.

60 miljarder investeras i Flemingsberg

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i södra Stockholm. En plats för kunskap, kreativitet och nya idéer med nybyggda bostäder och arbetsplatser. Här utvecklas Stockholm South Business District i ett av landets största utvecklingsprojekt. Här skapas såväl jobb och lokal tillväxt som ger en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen. Här får du möjlighet att verka tillsammans med kunskapsintensiva och kreativa näringar i en framväxande universitetsstad.

VILL DU ETABLERA DIG I FLEMINGSBERG?

Vi kan erbjuda dig rätt personer och nätverk om du vill etablera din verksamhet i denna region. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Här får du snabbt en personlig kontakt med framtida nyckelpersoner och blivande kunder.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA