Flemingsberg Science: tio år som samlande kraft för ett kunskapsintensivt näringsliv och en växande universitetsstad

När vi promenerar genom Flemingsberg år 2021 är det en dramatiskt förändrad miljö vi rör oss i jämfört med för fem eller tio år sedan. Här växer en universitetsstad fram som ersätter gårdagens förort: en levande stadsmiljö fylld av höga hus och ett myllrande folkliv.

Men även om nya byggnader, gator och spårväg växer fram under våra fötter så är det troligen på insidan av husen, inuti människorna, som den största förändringen har skett och fortsätter att ske. I dag utmärks området av en stark gemenskap och en vilja att tillsammans göra en skillnad för framtiden. 

Här har stiftelsen Flemingsberg Science varit en drivande kraft de senaste tio åren. 

Vill du veta mer? Bläddra i, eller ladda ned vår jubileumsskrift.

LADDA NED VÅR JUBILEUMSSKRIFT