Vi ökar etableringstakten och innovationsförmågan i Flemingsberg

Stiftelsen Flemingsberg Science är en neutral aktör i den regionala utvecklingen av södra Stockholm med uppdrag är att främja och gå i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Vårt mål är att utveckla Flemingsberg till att 2050 vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet.

Strategisk inriktning för Flemingsberg Science 2022–2025. Styrelsen har formulerat tre strategiska mål för perioden.

 • Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm
 • Flemingsberg ska erbjuda en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö
 • Flemingsberg ska utvecklas till en testbädd för urbana samhällsutmaningar

CONTACT

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

Josefine Bresmar
Kommunikatör, Flemingsberg Science
josefine.bresmar@flemingsbergscience.se
+46 72 218 86 46

 • Etableringar

  Vi skapar förflyttning och platsutveckling genom en koordinerad kraftsamling av aktörer. Vi arbetar för att öka antalet etableringar i Stockholm. Söker ni lokal hjälper vi er att hitta rätt, vi har nära kontakt med olika fastighetsägare, Botkyrka och Huddinge kommun, universitet och högskolor samt Region Stockholm.

  Beroende på era behov hjälper vi er att hitta rätt. Vi agerar utan vinstintresse och är på så vis en neutral part som endast finns för att stötta er. Vi har nära kontakter med universitet, fastighetsägare, Invest Stockholm, Region Stockholm samt andra organisationer i regionen. Det gör att vi antingen kan hjälpa er direkt eller så vet vi vilka som kan. Vi samordnar aktörer, bygger communities, platsmarknadsför, platsutvecklar och paketerar erbjudanden.

 • Flemingsberg Business Community

  Vi leder Flemingsberg Business Community som är till för alla som arbetar eller driver verksamhet på campus eller i Flemingsberg. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus. Läs mer

 • Innovationsmiljö

  Vi är motor i utvecklingen av innovationsekosystemet och klusterbyggandet. Vi koordinerar och utvecklar innovationsstödssystemet. Vi bygger ut Life Science-klustret. Medlemmar i SISP.

 • Flemingsberg Innovation Community

  Vi leder Flemingsberg Innovation Community, inom communityt vill vi skapa en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Här samlar vi de organisationer som finns i Flemingsberg med omnejd och som kan ge dig olika typer av stöd och hjälp. Organisationer som kan hjälpa dig med patentfrågor, affärsidéer, finansiering, utveckling, uppskalning, samverkan med akademi, samhälle och näringsliv, co-working och nätverk. Läs mer

 • Flemingsberg Science Award

  Flemingsberg Science arbetar för utveckling av det kunskapsbaserade ekosystemet i Flemingsberg, där en viktig komponent är fler och växande företag. För att uppmärksamma och stimulera tävlande från Flemingsberg har Flemingsberg Science valt att i samarbete med Venture Cup skapa en affärsplanetävling: Flemingsberg Science Award. Genom att samarbeta med Venture Cup tror vi att vi kan få många studenter, arbetande och boende i Flemingsberg att ta steget och utveckla sin affärsidé – som kanske förändrar världen. Läs mer

 • Testbäddar

  Vi testar nytt och bryter mönster genom att utveckla testbäddar för urbana samhällsutmaningar.