Campus Flemingsberg. Foto: Erik Cronberg.

Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur, finns Campus Flemingsberg med fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola tillsammans med ett universitetssjukhus, och ett framväxande företagskluster. Här utvecklas även det internationella affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District.

FLEMINGSBERGS HISTORIA

Flemingsbergsområdet lockade människor redan för 8000 år sedan. Det var då en utskärgård. Inför en utbyggnad av Södertörns högskola hittade arkeologer spåren av dessa pionjärer i form av kvarlämnade verktyg i kvarts. Flemingsberg har fått sitt namn efter Flemingsbergs gård. Byn där Flemingsbergs säteri anlades på 1600-talet hette ursprungligen Annersta, men när den kommit i släkten Flemings ägo genom Henrik Flemings äktenskap med Ebba Erlandsdotter Bååt, ändrades namnet till Flemingsberg.

Läs mer om Flemingsbergs historia på campusflemingsberg.se

Se en historisk karta över områdets utveckling på eniro.se

Regional kärna tar steget till internationell stjärna

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Här växer en urban stadsmiljö fram med cirka 10 000 nya bostäder i Flemingsberg. Större fastighetsbolag bygger sida vid sida med mindre för att komplettera dagens bostadsbestånd.

0
arbetande
0
boende
0
besökare
0
resenärer år 2030

Nu är första steget taget att utveckla Flemingsberg från en regional kärna till internationell stjärna. Här byggs en universitetsstad och i centrum står Flemingsbergsdalen med en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.

I Flemingsbergsdalen pågår utvecklingen av nya bostäder, shopping, hotell och sportcenter. Redan under 2016 öppnade de första butikerna. För att ge prioritet åt det hållbara resandet planeras även för ett helt nytt resecentrum. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Stockholm SBD är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Fabege som lägger grunden till att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar. Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.
Flemingsbergs station har idag cirka 20 000 resenärer per dygn.

Resecentrum – År 2030 kan nya vägar och spårvägar ha gjort Flemingsberg till en knutpunkt för cirka 600 000 resenärer. Därför planerar Huddinge kommun för ett nytt resecentrum som kan innehålla alla de funktioner som behövs, både som knutpunkt och för att stärka Flemingsberg, tanken är att platsen ska bli en knutpunkt med byten av olika trafikslag; fjärr- och pendeltåg, bussar och tvärbana.

Nya bostäder byggs på fler platser i området. Längs Hälsovägen skapar Riksbyggen, Brabo och Huge bostadsprojekt i olika teman med planerad inflyttning 2020-2022. I Visättra ängar bygger Wästbygg, Vestigia och BoKlok välplanerat nära grönska. Inom campusområdet bygger samtidigt ByggVesta nya student-­ och forskarbostäder med möjlighet till kompisboende.

Läs mer på flemingsberg.se.

FLEMINGSBERG ÅR 2050

Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Det innebär satsningar  på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig, och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå. Området ska utvecklas för att dra nytt av all tillgänglig kollektivtrafik.

Läs mer om utvecklingsprogrammet på flemingsberg.se.

Ladda ner utvecklingsprogrammet från flemingsberg.se (pdf).