Nu har även Idun Lovén flyttat till Campus Flemingsberg

Nästa högre utbildning som flyttar till Campus Flemingsberg blir konstskolan Idun Lovén. Hösten 2019 välkomnar skolan sina elever till de nya lokalerna i Södertörns högskola.

– Det roligaste med flytten är den energiinjektion som det ger att befinna oss i en miljö där utbildning står i fokus och med så många unga människor, säger rektor Kico Wigren.
– Nu kommer vi i ett större sammanhang, vilket ger oss en bättre plattform att verka på, och lättare att knyta nya samarbeten.

Den förberedande konstskolan Idun Lovén har haft ett flertal olika adresser runt om i Stockholm under sin snart etthundraåriga historia. Senast i Årsta partihallar vilket var tänkt att bli en tillfällig lösning, berättar Kico Wigren.
– När vi fick höra tankarna kring hur Campus Flemingsberg ska utvecklas i framtiden, med fler och bredare akademier, så såg vi en verklig möjlighet för oss.

Södertörns högskola blir Iduns nya hyresvärd, vilket öppnar för nya samarbeten mellan skolorna.
– Detta är helt klockrent och oerhört glädjande för oss. Vi har teoretiska utbildningar inom konstvetenskap och estetik som kommer att berikas på en rad olika sätt av Idun Lovéns praktiska konstutbildning, säger Hans Andersson, förvaltningschef vid Södertörns högskola.

Idun Lovén har 48 elever inom de två inriktningarna måleri och skulptur. Samtliga lärare är dessutom aktiva konstnärer.
–Vår tydliga inriktning på fri konst skiljer oss från andra liknande skolor som är mer uppgiftsbaserade. Här lär sig eleverna att uppfinna sina egna idéer och ta dem i mål. Dessutom är vi en av få skolor som så tydligt bedriver en utbildning i skulptur, säger Kico Wigren.

Målet med utbildningarna är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning.

–Här får studenterna genom de konstnärliga studierna en möjlighet att växa på ett personligt plan, och vissa fall få tillbaka en självkänsla som kan ha gått förlorat i en skolform där det är hårda resultat som räknas högst.

Idun Lovén flyttar in på våningen under studentkåren, i F-huset, på Södertörns högskola.
– Vi har fört diskussioner med Södertörns högskola och vi kommer förutom de egna lokalerna förmodligen kunna verka i mer publika rum i högskolans lokaler publikt rum där våra studenter kan visa upp vad de håller på med. Där kan mötet med en publik ske på ett enklare sätt än i dag.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vi avrundar ett år som verkligen gått i rätt riktning

I januari 2022 antog stiftelsen Flemingsberg Science sin nya strategi med siktet inställt på 2025 och målsättningen att Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm, att Flemingsberg erbjuder en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö och att Flemingsberg erbjuder en testbädd för samhällsutmaningar.

2019-10-07T14:29:55+02:00
Till toppen