Nu har även Idun Lovén flyttat till Campus Flemingsberg

Nästa högre utbildning som flyttar till Campus Flemingsberg blir konstskolan Idun Lovén. Hösten 2019 välkomnar skolan sina elever till de nya lokalerna i Södertörns högskola.

– Det roligaste med flytten är den energiinjektion som det ger att befinna oss i en miljö där utbildning står i fokus och med så många unga människor, säger rektor Kico Wigren.
– Nu kommer vi i ett större sammanhang, vilket ger oss en bättre plattform att verka på, och lättare att knyta nya samarbeten.

Den förberedande konstskolan Idun Lovén har haft ett flertal olika adresser runt om i Stockholm under sin snart etthundraåriga historia. Senast i Årsta partihallar vilket var tänkt att bli en tillfällig lösning, berättar Kico Wigren.
– När vi fick höra tankarna kring hur Campus Flemingsberg ska utvecklas i framtiden, med fler och bredare akademier, så såg vi en verklig möjlighet för oss.

Södertörns högskola blir Iduns nya hyresvärd, vilket öppnar för nya samarbeten mellan skolorna.
– Detta är helt klockrent och oerhört glädjande för oss. Vi har teoretiska utbildningar inom konstvetenskap och estetik som kommer att berikas på en rad olika sätt av Idun Lovéns praktiska konstutbildning, säger Hans Andersson, förvaltningschef vid Södertörns högskola.

Idun Lovén har 48 elever inom de två inriktningarna måleri och skulptur. Samtliga lärare är dessutom aktiva konstnärer.
–Vår tydliga inriktning på fri konst skiljer oss från andra liknande skolor som är mer uppgiftsbaserade. Här lär sig eleverna att uppfinna sina egna idéer och ta dem i mål. Dessutom är vi en av få skolor som så tydligt bedriver en utbildning i skulptur, säger Kico Wigren.

Målet med utbildningarna är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning.

–Här får studenterna genom de konstnärliga studierna en möjlighet att växa på ett personligt plan, och vissa fall få tillbaka en självkänsla som kan ha gått förlorat i en skolform där det är hårda resultat som räknas högst.

Idun Lovén flyttar in på våningen under studentkåren, i F-huset, på Södertörns högskola.
– Vi har fört diskussioner med Södertörns högskola och vi kommer förutom de egna lokalerna förmodligen kunna verka i mer publika rum i högskolans lokaler publikt rum där våra studenter kan visa upp vad de håller på med. Där kan mötet med en publik ske på ett enklare sätt än i dag.

”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

XNK Therapeutics bygger ny GMP-anläggning i Flemingsberg

– Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler. Här finns en stark forskning i en världsledande forskningsgrupp och en närhet till en klinik som verkligen kan NK-celler. Nyligen inledde vi byggnationen av en ny GMP-anläggning med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för vår NK-cellsterapi. Den nya anläggningen byggs i Novum i Flemingsberg och ger oss fullständig kontroll över hela utvecklingskedjan när anläggningen står klar under 2022.

Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

2019-10-07T14:29:55+02:00
Till toppen