Bactiguard

Vilken är er affärsidé, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Vi är ett svenskt medicinteknikbolag med uppdrag att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället, säger Christian Kinch, VD för Bactiguard.
– I Sverige drabbas idag 1 av 10 patienter av en vårdrelaterad infektion, även kallad sjukhussjukan, vilket beräknas kosta vårt samhälle cirka 6,5 miljarder kr varje år bara i förhöjda sjukvårdskostnader. I låg- och medelinkomstländer är infektionstalen ännu högre med stort lidande och hög dödlighet som följd.

Var är ni nu?
– Vi är inne i en stark expansionsfas med den egna produktportföljen på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. I Sverige vann vi under 2017 inte mindre än tre stora upphandlingar med vår urinkateter; i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Det innebär också att våra produkter nu finns upphandlade i regioner som tillsammans representerar cirka 65 procent av Sveriges befolkning, inklusive Flemingsberg såklart, säger Christian Kinch.
– Vår teknologi, som är en svensk innovation, förhindrar att bakterier fäster på medicintekniska produkter som dagligen används i vården och förorsakar en stor andel av alla vårdrelaterade infektioner. Teknologin bygger på ett mycket tunt ytskikt av en ädelmetallegering bestående av guld, silver och palladium. Vid kontakt med vätska ger de tre ädelmetallerna upphov till en galvanisk effekt, en mikroström som försvårar för bakterier att fästa på ytan och bilda biofilm, vilket minskar risken för efterföljande infektioner.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vi erbjuder vår teknologi i form av vår egen produktportfölj BIP, Bactiguard Infection Protection, som består av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt – och via licensavtal med andra företag, säger Christian Kinch.
– Under de senaste åren har vi gjort betydande investeringar i produktutveckling, kliniska studier och produktionskapacitet, samtidigt som vi flyttat in i våra nya lokaler. Under 2018 kommer vi att prioritera fortsatt tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och utveckling av nya licensaffärer för att närma oss våra lönsamhetsmål, men framförallt för att rädda fler liv.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– Vi hade tidigare ett kontor i centrala Stockholm, och när vi behövde mer yta för att etablera en integrerad anläggning för samtliga funktioner, inklusive produktion, föll valet naturligt på Flemingsberg. Den främsta anledningen var närheten till Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och andra för oss viktiga samarbetspartners. Vår teknologi har dessutom kopplingar till Nobelpriset 1912 (läs mer på vår hemsida), så vilken adress kan vara mer passande än Alfred Nobels Allé, säger Christian Kinch, VD för Bactiguard.

KONTAKT

Box 15
146 21 Tullinge
+46 (0)8 440 58 80
info@bactiguard.se

www.bactiguard.se