I Botkyrka bor cirka 93 000 personer och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Fortsätter befolkningsökningen i samma takt kommer vi att vara 100 000 invånare år 2024. I kommunen talas det cirka 100 olika språk och vi har en ung befolkning. www.botkyrka.se