Stockholm Life Science Conference 2021

Den 25 maj anordnar Karolinska Institutet Stockholm Life Science Conference, ett heldagsevenemang för att samskapa framtidens life science-system.

Konferensen kommer att undersöka sektorns nuvarande och potentiella roll och utforska en utökad vision för life science som inkluderar förebyggande insatser, implementering, ansvarsskyldighet, och ”en universell beredskap för hälsa”.

Expertpaneler och gruppdiskussioner kommer bland annat diskutera:

  • Hur kan vi påskynda genomförandet av de nationella och regionala strategierna för life science?
  • Vad har covid-19 lärt oss om hur life science systemet kan utvecklas och struktureras för att möta vanliga och pressande utmaningar?
  • Hur ser det nya post-pandemiska landskapet ut, och kan vi dra nytta av den nuvarande situationen för att ytterligare stärka life science-systemen?
  • Vilka systemhinder (juridiska, etiska, finansiella, strukturella, politiska) har covid-19-pandemin visat oss som måste tas bort för att skapa ett mer motståndskraftigt, rättvist, och hållbart samhälle?

Stockholm Life Science Conference anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm, Stockholms universitet och KTH Royal Institute of Technology.

Läs mer hos Karolinska Institutet

Nu har Campus Flemingsberg sin egen campuskör

Campus Flemingsberg har fått en egen campuskör: Flemingos. Tre studenter vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, har under hösten lett ett tiotal körsångare. Nästa termin startar kören på nytt och får då även sällskap av en kammarkör.

Här får forskare stöd inom bioinformatik och biostatistik

Vid Centret för bioinformatik och biostatistik ges stöd och kunskap inom forskningsmetoderna bioinformatik och biostatistik. Målet är ge forskarna vid Campus Flemingsberg bättre möjligheter att använda nya forskningsmetoder och utbildning inom existerande metoder.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-04-27T16:18:34+02:00
Till toppen