Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science.

Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

Johnny Högberg kommer närmast från bolaget Skellefteå Science City där han varit VD, och ersätter Björn Varnestig som lämnar VD-stolen i samband med sin 65-årsdag.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an uppdraget som VD för Flemingsberg Science. Stockholmsregionen är en stark tillväxtregion i Europa som har högt ställda ambitioner vad gäller just Life Science. Att regionen exempelvis har som uttalat mål att locka till sig EU:s nya myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) är ett av flera exempel på hur dessa ambitioner tar sig uttryck i praktiken, säger Johnny Högberg, tillträdande VD för Flemingsberg Science.

Stiftelsens ordförande finansregionrådet Irene Svenonius (M) är nöjd med den nya VD-rekryteringen.

– Vi ska förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Flemingsberg med omnejd. Det sker i brett samarbete mellan akademier, kommuner och oss i regionen med både vård och utbyggd kollektivtrafik. För att nå våra högt ställda mål om att locka hit nya företag, EU-myndigheter, huvudkontor, investeringar och forskning behöver vi personer med Johnnys erfarenheter och kunskaper, säger Irene Svenonius.

Här hittar du pressmeddelandet. (Word-fil)

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2021-08-27T10:06:35+02:00
Till toppen