Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science.

Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

Johnny Högberg kommer närmast från bolaget Skellefteå Science City där han varit VD, och ersätter Björn Varnestig som lämnar VD-stolen i samband med sin 65-årsdag.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an uppdraget som VD för Flemingsberg Science. Stockholmsregionen är en stark tillväxtregion i Europa som har högt ställda ambitioner vad gäller just Life Science. Att regionen exempelvis har som uttalat mål att locka till sig EU:s nya myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) är ett av flera exempel på hur dessa ambitioner tar sig uttryck i praktiken, säger Johnny Högberg, tillträdande VD för Flemingsberg Science.

Stiftelsens ordförande finansregionrådet Irene Svenonius (M) är nöjd med den nya VD-rekryteringen.

– Vi ska förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Flemingsberg med omnejd. Det sker i brett samarbete mellan akademier, kommuner och oss i regionen med både vård och utbyggd kollektivtrafik. För att nå våra högt ställda mål om att locka hit nya företag, EU-myndigheter, huvudkontor, investeringar och forskning behöver vi personer med Johnnys erfarenheter och kunskaper, säger Irene Svenonius.

Här hittar du pressmeddelandet. (Word-fil)

”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

XNK Therapeutics bygger ny GMP-anläggning i Flemingsberg

– Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler. Här finns en stark forskning i en världsledande forskningsgrupp och en närhet till en klinik som verkligen kan NK-celler. Nyligen inledde vi byggnationen av en ny GMP-anläggning med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för vår NK-cellsterapi. Den nya anläggningen byggs i Novum i Flemingsberg och ger oss fullständig kontroll över hela utvecklingskedjan när anläggningen står klar under 2022.

Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-08-27T10:06:35+02:00
Till toppen