Här får forskare stöd inom bioinformatik och biostatistik

Vid Centret för bioinformatik och biostatistik ges stöd och kunskap inom forskningsmetoderna bioinformatik och biostatistik. Målet är ge forskarna vid Campus Flemingsberg bättre möjligheter att använda nya forskningsmetoder och utbildning inom existerande metoder.

Centret för bioinformatik och biostatistik (CBB) vid Campus Flemingsberg har målet att sprida användningen och förståelsen av forskningsmetoderna bioinformatik och biostatistik till fler. I dag används dessa allt bredare inom preklinisk och klinisk forskning.
– Det är en stor utmaning att förstå och hantera de storskaliga data som dagens forskning ofta skapar. CBB erbjuder ett helhetsperspektiv med målet att ge fler forskare och forskargrupper en egen kunskap inom området, säger Carsten Daub, föreståndare för Centret för bioinformatik och biostatistik.
Teknologier som producerar stora datamängder på kort tid har fått samlingsnamnet omics-teknologier. Här återfinns bland annat genomik, proteomik, epigenomik och metabolomik. För att förstå och hantera de stora datamängderna dessa ger upphov till behövs en omfattande dataanalys och tolkning. Här är kunskaper inom bioinformatik nödvändig.
Att ha tillgång till kunskap inom bioinformatik och även biostatistik inom den egna forskargruppen är viktigt, menar Hannes Hagström, co-direktor för CBB. Först då blir det möjligt att utnyttja metoderna fullt ut som verktyg för att nå framåt i forskningen och tolka resultat på rätt sätt.
– Inom CBB gör vi inte uppdragsforskning utan hjälper istället forskare och forskargrupper att själva använda dessa metoder på korrekt sätt i sin forskning. Vi bidrar med allt från en behovsanalys till stöd för att rekrytera experter till forskargruppen, och även hitta finansiering för rekryteringen, säger han.

Öppna seminarier
Inom ramen för CBB ges även kurser både till doktorander och kliniker.
– Vi ger både kortare introduktioner som ger fördjupad kunskap inom både bioinformatik och biostatistik, ofta som lunchseminarier för att även de kliniska forskare som ofta har ont om tid ska kunna delta, säger Carsten Daub.
Seminarierna ges i två spår som täcker bioinformatik respektive biostatistik, och är öppna för alla intresserade, antingen på plats vid CBB eller via Zoom.
Varje torsdag mellan kl 13-17 erbjuds även en form av öppet hus för alla som vill diskutera utmaningar eller problem med andra. Mötena är populära och samlar varje gång ett tiotal personer.
– Det är en möjlighet för personer inom dessa fält att möta varandra och dela kunskap och erfarenheter, säger Carsten Daub.

Mentorskap för doktorander
Utöver detta erbjuds även mentorer för doktorander inom bioinformatik och biostatistik. Sedan starten har fem personer fått en egen mentor från centrumet. Efter årsskiftet kommer fler personer att knytas till centrumet för att ytterligare öka stödet till forskare vid Campus Flemingsberg.
– Vi finns även bokningsbara en timme i taget för enskilda konsultationer där alla frågor är välkomna. Hittills har vi gett ett tjugotal sådana för forskare som behövt stöd i arbetet, säger Carsten Daub.
CBB vänder sig främst till forskare vid Campus Flemingsberg och drivs inom ramen för CIMED (Centrum för innovativ medicin). CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
– Vi har finansiering till och med 2024 från CIMED men förhoppningen finns att vår verksamhet kan bli en av Karolinska Institutets fasta core-faciliteter, säger Carsten Daub. CBB är också en del av det nya Clinicum-samarbetet inom KI.

Öppet hus varje torsdag
Möt andra personer som jobbar med bioinformatik och biostatistik varje torsdag kl 13-17 i Neo, rum Lipid, för att nätverka och bolla problem om utmaningar med varandra.
Läs mer här Centret för bioinformatik och biostatistik

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

CF_logo_neg
2021-12-20T14:08:48+01:00
Till toppen