EU:s första innovationshubb koordineras från Flemingsberg

Health Data Sweden blir först ut bland EU:s nya digitala innovationshubbar. Satsningen koordineras av Sebastiaan Meijer, vice skolchef vid KTH i Flemingsberg.

Målsättningen med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård och öppna för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Inom begreppet hälsodata ryms information som samlas in av hälso- och sjukvården men också av individer med hjälp av olika sensorer och hälsoappar, samt inom forskningen.

Genom att kombinera olika hälsodata är det möjligt att öka kunskapen om enskilda sjukdomar, hitta nya behandlingsmetoder och bidra till bättre diagnoser. Hälsodata tros bli en nyckel inom det växande området precisionsmedicin.

– I dagsläget är landskapet kring hälsodata mycket splittrat. Det finns många bra mindre initiativ både i Sverige och inom EU. Men utbytet och tillgången till hälsodata är mycket liten. Vi behöver också samla kunskapen kring hur vi på bästa sätt ska hantera och administrera hälsodata, säger Sebastiaan Meijer, vice skolchef vid KTH i Flemingsberg.

Ett exempel på hur hälsodata förändrar och förenklar vården är en mobilapp som allt fler vårdcentraler använder för att ge snabbare svar på om en hudförändring kan vara cancer.

I Sverige är tillgången till hälsodata främst en regional fråga vilket bromsar både användning och spridning.
– Vi hoppas att HDS:s konsortium kan innebära ett genombrott i användningen genom att vi bättre samordnar och ökar kunskapen kring hanteringen av hälsodata. Målet är att att medverka till större incitament för alla att öppna och dela sina hälsodata inom hela Europa, säger han.

Satsningen Health Data Sweden knyter samman 18 samarbetspartner i hela landet, som universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. HDS har en finansiering av sex miljoner euro över tre år.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2022-09-13T09:20:43+02:00
Till toppen