Sprint Bioscience_Martin Andersson

Sprint Bioscience i miljardaffär för att utveckla nytt cancerläkemedel

Sprint Bioscience har licensierat sitt cancerprogram VADA till amerikanska Day One Biopharmaceuticals. Affären är Sprint Bioscience hittills största och kan ge cirka 3,4 miljarder kronor. Under de kommande två åren ska de två företagen ta stegen mot kliniska tester av ett nytt cancerläkemedel.

– Detta är den största affären vi har gjort men som många andra i vår bransch så bygger det på att projektet får långsiktig framgång. Affären är en validering av vår forskning och visar att andra är villiga att satsa på projektet, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

Användas vid glioblastom
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för behandling av olika former av cancer. VADA-programmet har målet att blockera ett särskilt målprotein, VRK1, som uttrycks vid cancerformen glioblastom. Prognosen för elakartad glioblastom är idag mycket dålig.

Tidiga studier har visat att när målproteinet VRK1 hämmas så påverkar det cancercellernas förmåga att överleva.
– Vi har även funnit en biomarkör, ett relaterat protein, som kan användas som biomarkör och förutsäga hur väl vår behandling kommer att fungera. Ett av problemen med cancer är att det är en så heterogen sjukdom med många bakomliggande orsaker, säger Martin Andersson.

Tack vare olika biomarkörer blir det lättare att snabbt identifiera vilken behandling som gör bäst nytta för en viss cancerpatient. Alternativet är att prova sig fram mellan olika tillgängliga behandlingar vilket leder till fler biverkningar och ett ökat lidande.

– Dagens generella cancerbehandlingar ger ofta många biverkningar då de även påverkar friska celler i kroppen. I framtiden vill vi undvika det genom att utveckla målinriktade terapier som enbart påverkar de specifika cancercellerna hos patienten.

Ännu dröjer det dock flera år innan ett nytt cancerläkemedel baserat på forskningen kan se dagens ljus. Under de kommande två åren ska projektet utvecklas vidare i Flemingsberg inför kommande kliniska tester.
– Det finns inte så många platser i Stockholmsområdet där det är möjligt att bedriva denna slags forskning. I Flemingsberg finns tillgång till rätt sorts labb och lokaler och en närhet till kunskap och kompetens inom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, säger Martin Andersson.

Här läser du mer om Sprint Bioscience

Värdeerbjudande Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Till toppen