Picture from the campus day

Picture from the campus day

Campus Flemingsberg – En kompetensfabrik som bygger framtidens samhälle

På Campus Flemingsberg studerar nästan 20 000 studenter med allt från medicinsk teknik, hälsa och sjukvård, till humaniora, polisutbildning och musikpedagogik. Det är en kunskapsbank där framtidens samhälle skapas, och efter tre år har campusdagen äntligen dragit i gång igen. Det är en dag då studerande och arbetande träffas på Campus Flemingsberg för att inviga höstterminen.

Campusdagen startade 2018 som ett initiativ att förena de olika lärosätena och verksamheterna på Campus Flemingsberg. Det är en dag fylld av aktiviteter, gratis lunch, musikframträdanden, och inspirerande tal. Här möts fem lärosäten, en konstskola och en gymnasieskola.

– Vi vill visa att vi har ett levande campus, säger Helena Strömstedt, projektledare på campusdagen 2023.

Multidisciplinär akademisk miljö och mötesplats

Men Campus Flemingsberg är mycket mer än bara en plats för campusdagar. Som det åttonde största campuset i Sverige tillhandahålls en imponerande mångfald av utbildningar och forskningsområden, inklusive medicin, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det fungerar som en dynamisk mötesplats där studenter, forskare, företag och samhällsaktörer samlas, och när Pernilla Boström, COO på Flemingsberg Science, får frågan om vad som gör Campus Flemingsberg så speciellt, svarar hon så här:

– Campus Flemingsberg har ett nära samarbete med näringslivet och samhällsorganisationer, vilket gör att studenter och forskare får möjlighet att knyta kontakter och skapa samarbeten redan under sin utbildning. Detta unika samarbete ger möjlighet att överföra kunskap och forskningsresultat till praktiska applikationer, och bidrar till att bygga upp en stark kompetensbas inom olika branscher och områden.

En kompetensfabrik för en hållbar samhällsutveckling

I likhet med vad Pernilla säger, visar en närmare granskning av Campus Flemingsberg att det verkligen är en plats där kunskap sammanstrålar. Förra året tog 3 191 personer examen från Karolinska Institutet, känt för sin världsledande forskning. Dessutom examinerades 1 746 personer från Södertörns högskola inom ämnen som humaniora och samhällsvetenskap. Röda Korsets Högskola utbildade 434 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, medan KTH bidrog med 120 examina och SMI med 11. Dessutom utgör campuset även en viktig plats för ett växande företagskluster.

– Här utbildas och utvecklas kompetenta och innovativa individer som kan bidra till en hållbar och framgångsrik samhällsutveckling, säger Pernilla Boström.

Pernilla fortsätter förklara att Campus Flemingsberg är en katalysator för framsteg och förändring eftersom de satsar på utbildning och forskning inom viktiga områden som hälsa, teknik och hållbarhet. Sammanfattningsvis kan man därmed hävda att Campus Flemingsberg är en betydelsefull kompetensfabrik där kunskap inte bara förmedlas utan också aktivt bidrar till formandet av framtidens samhälle.

Lärosäten på campus:

Karolinska Institutet: Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.

KTH: Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet.

Röda Korsets Högskola: Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv.

SMI: Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning.

Södertörns högskola: Erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap.

Idun Lovén konstskola: Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konstnärliga kunskaper och erfarenheter.

Widerströmska gymnasiet: Widerströmska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med fokus på Life Science.

Värdeerbjudande Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Till toppen