Associated Partner_Fabege

Fabege blir associerad partner till stiftelsen Flemingsberg Science

Flemingsberg, 2023-12-19 

Stiftelsen Flemingsberg Science meddelar idag att Fabege blir en associerad partner till stiftelsen. Det markerar början på närmare samarbete med privata aktörer.

“Vi är så glada att Fabege blir en partner till Flemingsberg Science! Vi har under året arbetat med att ta fram ett partnerskapsprogram som möjliggör inträde från privata aktörer i stiftelsen”, säger Johnny Högberg, VD på stiftelsen Flemingsberg Science.  

I stiftelsens strategiska målsättning för perioden 2022–2025 beskrivs behovet av att attrahera nya partners och stakeholders till stiftelsen, som ser värdet av att investera i både verksamheten och platsen. Kraften och förmågan att ta nästa steg i att utveckla Flemingsberg, samt i vilken takt detta kommer att kunna genomföras, är helt beroende av att en sådan utveckling sker. 

”Fabege är en aktiv part i utvecklingen av Flemingsberg som en regional stadskärna. Det är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och en viktig del för Stockholms framtid.  Flemingsberg Science fyller en viktig funktion som länk mellan samhälle, akademi och näringsliv. Tillsammans arbetar vi för att Flemingsberg ska vara ett attraktivt etableringsalternativ för kunskapsintensiva och kreativa näringar.” – Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Som associated partner så ansluter man till stiftelsen och dess ändamål. Huvudfokus blir stiftelsens mål att Flemingsberg ska vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm. Nu ökar vi möjligheterna att driva projekt och aktiviteter inom platsutveckling, paketering och platsmarknadsföring av Flemingsberg. Att få in associated partners innebär också att man får in nya kompetenser i stiftelsen. Stiftelsen arbetar nu vidare för att stärka upp med fler partners som inser värdet av att investera i både verksamheten och platsen Flemingsberg. 

 

Johnny Högberg 

VD Flemingsberg Science 

070 550 12 73 

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

Till toppen