JH-PB-JB_IMG_8671_LOW_Foto Liza Simonsson

Vad händer i Flemingsberg?

2023 går mot sitt slut och vi på stiftelsen gör nog likt andra organisationer, nämligen planerar och laddar inför 2024 samtidigt som vi vill avsluta året på bästa möjliga sätt. Vi upplever att frågan om vad som händer i Flemingsberg får en alltmer positiv ton. Utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg tillsammans med ett växande multiuniversitetscampus utgör en svårslagen mix! Vi i stiftelsen är stolta och glada att få vara en del av utvecklingen.

Vi har en strategisk målsättning för perioden 2022 – 2025 som handlar om att öka etableringstakten, skapa en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö samt etablera testbäddar för urbana samhällsutmaningar. Hur har vi då lyckats? Under året har vi tillsammans med Södertörns högskola startat dragit igång Innovation Station Flemingsberg, en ny coworking, innovationshub och mötesplats på campus som skapar förutsättningar för utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Flemingsberg.

2023 är också året där vi inlett ett samverkansprojekt med CIMED (centrum för innovativ medicin) där målsättningen är att möjliggöra för fler företag att samarbeta med och nyttja de unika forskningsinfrastrukturer som finns på campus. Detta innebär förstås en etableringsanledning men också en möjlighet att skapa en ännu bättre innovationsmiljö för de företag som redan finns på campus och är en del av Flemingsberg Business Community.

Under året har även Vinnova lanserat Impact Innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Stiftelsen har fört diskussioner med IQ Samhällsbyggnad som har resulterat i att vi är en del av ansökningen till Shift2Acess. Om programmet godkänns i början av 2024 så finns goda möjligheter att förverkliga idéer inom området testbäddar.

Det här året har vi också växlat upp synbarheten. Under hösten förstärktes vårt team av kommunikatören Josefine Bresmar som på ett alldeles fantastiskt sätt hjälper oss att nå ut med allt som händer i Flemingsberg.

Övergången till 2024 känns därför väldigt spännande och vi kommer att ha ett fortsatt fokus på våra strategiska mål, men där vi även har möjligheten att skruva upp takten ännu mer!

 

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar stiftelsen Flemingsberg Science

 

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

Till toppen