Stockholms innovationsarenor samlar kunskap och bygger attraktionskraft

Innovationsarenor som Flemingsberg Science gör det lättare att samla den kunskap och kompetens som krävs för utvecklingen av framtidens hållbara stad. – Arenornas snabba identifiering av behov och signaler är avgörande för regionens utveckling. Flemingsbergs Science stärker det lokala ekosystemet och bidrar till att företag kan forska, utvecklas och växa i regionen, inte minst inom life science, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.