Projektbeskrivning

Höstterminen på Campus Flemingsberg inleddes traditionsenligt med Campusdagen. Här samlas studenter från alla högskolor och universitet i Flemingsberg för att lära känna varandra, och få tips och råd om allt från studenthälsa till den framtida karriären. Samt tävla sig till en gratis lunch i höstsolen. 

Campusdagen kännetecknas av möten över gränserna. Här möts inte bara studenter från de olika lärosätena utan även personalen. Något som öppnar möjligheten till nya samarbeten, menar Ayla De Paepe, koordinator för Karolinska Institutets karriärstöd. 

– I dag har jag mött kollegor som arbetar med liknande saker som mig men på andra lärosäten än Karolinska Institutet. Nu har vi bestämt oss för att träffas fler gånger under hösten för att se hur vi tillsammans kan hjälpa varandra att förbättras, säger Ayla De Paepe, koordinator, KI Karriärservice. 

Flertalet studentkårer hade egna utställningsbord på gräsmattan bakom Södertörns högskolebibliotek. Vid ett av dem fanns styrelsemedlemmarna i studentsektionen för medicinsk teknik på KTH. 

– Vi vill visa upp oss för alla studenter på Campus Flemingsberg. Vi har genom vår utbildning har ett naturligt samarbete med studenter från KI, men vill gärna knyta fler kontakter bland alla övriga studenter i Flemingsberg, säger Carl Ronström, ordförande för studentsektionen för Medicinsk Teknik.

Campusdagen samlade ett tjugotal utställare och bjöd på ett digert scenprogram med sång och musik från studenter och personal på SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. Samtidigt som lunchen åts på filtar i gräset. 

Traditionsenligt hälsade fem rektorer välkommen, bland dem Röda Korsets Högskolas nya rektor Susanne Georgsson. 

– På Campus Flemingsberg finns en kreativ universitetsmiljö där vi har möjlighet att vidga våra vyer på ett självklart sätt för att utvecklas tillsammans med andra, säger Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets Högskola. 

Hon fick medhåll från de övriga rektorerna och Gustaf Amberg, rektor på Södertörns högskola, betonade styrkan i dagens samlade campus. 

– Campus Flemingsberg betyder hemma för oss. Detta är landets åttonde största campus, en rejäl akademisk plats i Sverige, säger Gustaf Amberg, rektor för Södertörns högskola.