INNOVATIV KULTUR2021-12-07T08:43:08+01:00

Foto: Subtopia.

Innovativ kultur

I Flemingsberg utvecklas inspirerande mötesplatser med människan i centrum. Här möts du av människor från vitt skilda kulturer och ett starkt växande kreativt kluster.

På Campus Flemingsberg tillvaratar vi olikheter, och genom samarbeten, innovationer och världsledande forskning skapar vi möjligheter att lösa framtidens stora samhällsutmaningar.

På Campus Flemingsberg utvecklas ett kulturkluster med tvärvetenskapliga samarbeten, idag finns ett flertal verksamheter med konst och kultur i fokus på plats. Parallellt med utvecklingen i campus utvecklas även Flemingsberg till ett centrum för kreativa näringar då bland annat Dramaten och Kungliga Operan flyttar sina ateljéer och dekorverkstäder till Flemingsberg. I visionen för Flemingsberg vill man skapa en levande stadsdel med en mix av bland annat kultur, högre utbildning och näringsliv. Här finns möjligheter att nå en ny publik och väcka intresse för svensk scenkonst.

KONTAKT

Pernilla Boström
Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

”Vi vill öka intresset från industrin att samarbeta med forskare”

Pre-GMP laboratoriet på Karolinska Institutet ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Man hoppas på ett ökat intresse från industrin att samarbeta. Professor Matti Sällberg, ansvarig på pre GMP-enheten berättar mer om hur denna kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen.

Pågående satsningar

Stockholms Musikpedagogiska Institut

SMI erbjuder en uppdragsutbildning i Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp,

Kursen har utvecklats av SMI i samarbete med Kulturcentrum för vård och hälsa i Region Stockholm och i samråd med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg. Kursen riktar sig till personer som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre, med syfte att underlätta för ett personcentrerat arbetssätt.

Ett nytt koncept kring ”Konstnärliga verktyg för vård” är under utveckling.

Artists in Residence (AiR):
SMI samarbetar med framstående frilansande musiker och ensembler, genom att uppmuntra och stödja uppträdanden i SMI:s lokaler som Artists in Residence (AiR). Som Artist in Residence har man möjlighet att anordna konserter i SMI:s lokaler. Motprestationen är att konserten ska även engagera någon organisation SMI samarbetar med t.ex. övriga lärosäten på campus Flemingsberg, kulturskolor och kommuner i regionen etc.
SMI:s AiR är för närvarande:
KammarensembleN: En samling av Sveriges främsta västerländska konstmusiker som spelar samtida musik, gärna med tonsättare som är fortfarande aktivt producerande. De har till syfte att utforska, framför och sprida vår tids musik.
Elaria Orchestra är ett storband grundad av Erika Hammarberg och Lina Lövstrand. Målet med orkestern är att vara jämställd mellan män och kvinnor i ensemblen. Orkestern attraherar många yngre spelare och därtill skapar många spännande nya kompositioner och arrangemang för storband.

KONTAKT

Ian Plaude, rektor
ian.plaude@smi.se
www.smi.se

Konstskolan Idun Lovén

Konstskolan Idun Lovén ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen.

Galleri Hallen
I skolans eget galleri pågår utställningar av studenterna i årskurs två under hela läsåret parallellt med ordinarie undervisning. Galleriet ligger i Södertörn högskolas huvudbyggnad Moas båga MA våning 3 och går att besöka när högskolan är öppen. Skolan är även intresserade av externa samarbeten och utställningar, kontakta gärna rektor Kico Wigren för ytterligare information, info@idunloven.se

Skolan för även en diskussion med Huddinge kommun om möjligheten att öppna för ”prova på” verksamhet under studenternas terminsuppehåll då både lokaler och lärare kan stå till förfogande.

KONTAKT

Kico Wigren, rektor
info@idunloven.se
www.idunloven.se

Region Stockholm – Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter.

Testverksamheter studeras och vidimeras av följeforskning för att goda resultat skall kunna integreras i vårdens processer. Ett exempel är digitala berättelser med ursprung i behovet hos föräldrar med barn i neonatal intensivvård att kunna uttrycka sig om den speciella tiden där. Konceptet har utvecklats och det finns nu instruktionsfilmer om hur man tar fram digitala berättelser att tillgå generellt där Region Stockholm medverkat som bollplank och där även Karolinska Huddinge medverkat. Ett annat exempel är konstvandringar, där samtal kring konstverk kan vara en del av en vårdinsats. En variant av detta har utvecklats där man utgår från ett befintligt konstverk på till exempel en avdelning för att hjälpa patienter att lyfta blicken och aktiveras.

KONTAKT

Södertörns högskola

Södertörns Högskola utvecklar ett konstnärligt residens baserat på partnerskap med Huddinge kommun och lokaliserat till Svarta Lådan på högskolan. Inspiration finns från andra håll i världen, tex Kings College i London och Max Delbruck Center i Berlin, där aktuella samhällsutmaningar och vetenskaper uttryckts genom olika konstverk och sceniska installationer. Läs mer

KONTAKT

Röda Korsets Högskola

Må bra med kultur är ett projekt inom akademiskt primärvårdscentrum som inriktar sig mot psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända i åldern 15 till 20 år. Det utförs i tre steg, varav det första, ett förpilotprojekt, är genomfört med deltagande av bland annat Botkyrka kommun. Det kommer nu att följas av pilotverksamhet under 2021 och därefter utvärderas. Tanken är att medicinsk personal skall kunna förskriva kultur på recept (utan att ersätta annan vård). Man har utvecklat en metodbank och planerar även utbildningsmaterial.

Joacim Larsen, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola leder satsningen som projektledare vid Akademiskt primärvårdscentrum.

– Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang och därmed fungera som en viktig friskvårdsfaktor, säger Joacim Larsen men tillägger också att det behövs mer forskning om detta.

Läs mer

KONTAKT

Joacim Larsen
larj@rkh.se
www.rkh.se

Huddinge och Botkyrkas kommuner

Kulturen har en viktig roll i utvecklingen av Flemingsberg, som styrs av det gemensamma utvecklingsprogrammet ”Flemingsberg – Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm” och dess vision 2050 samt de till visionen kopplade målen och aktiviteterna. Ambitionen att använda kultur som drivkraft genomsyrar programmet. Det handlar både om att synliggöra befintlig kultur och att korsbefrukta kultur med andra områden. Ett aktuellt exempel är det konstnärsresidens som utvecklas i samarbete med Södertörns högskola, ett annat är samarbetet med Region Stockholm kring inlåning av kulturlotsar till utvalda projekt.

Enligt en konsultstudie kan minst 500 nya arbetstillfällen uppnås till år 2050 inom konst och kultur i Flemingsberg. Huddinge kommun håller på att ta fram en strategi för utvecklingen i Flemingsbergsdalen med bland annat kultur som drivkraft.

KONTAKT

Huddinge kommun
Karolina Krön
Karolina.Kron@huddinge.se
www.huddinge.se

Botkyrka kommun
Mariam Yousif Baythoon
mariam.baythoon@botkyrka.se
www.botkyrka.se

Subtopia – KLUMP

Klump är en kulturinkubator i Botkyrka och en arbetsplats för innovation och idéer. Här arbetar entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag och verksamheter inom kulturella, sociala och kreativa näringar. Klump erbjuder kreativ coaching, en bekräftande miljö, ett flexibelt kontor och allt det som följer med att bli del av klustret Subtopia.

KONTAKT

Visionen för Flemingsberg 2050

”År 2050 är Flemingsberg ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Det är en inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg är en självklar etableringsort för kunskapsintensivt näringsliv och har en eftertraktad livsmiljö. Flemingsberg är en plats där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm.”

”För att uppmana till kreativitet är det viktigt att stadskärnan signalerar att den är tillåtande och flexibel. Konstnärlig utsmyckning i både privat och offentlig miljö kan vara exempel på hur kulturen kan verka identitetsskapande och främja kreativitet i Flemingsberg. Där pilotprojekt uppmuntras i syfte att låta nya idéer eller innovativa lösningar leda till en hållbar stadsutveckling. En stad där tillfälliga arrangemang och events välkomnas för att locka nya besökare till platsen. En plats där det finns möjlighet till lokala initiativ och engagemang i stadsmiljön.”

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
Till toppen