Nytt mångmiljonavtal för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience och LG Chem har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater.
– Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program. Avtalet bekräftar också kvaliteten på våra läkemedelsforskningsprogram och den globala spännvidden för vårt nätverk inom läkemedelsindustrin“, säger dr. Anders Åberg, vd för Sprint Bioscience.

Avtalet gäller Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar och ger företaget cirka 2,5 miljoner USD de första 12 månaderna. Sprint Bioscience är berättigad till cirka 230 miljoner USD i potentiella prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade delmålsbetalningar.

Dessutom är Sprint Bioscience berättigad att erhålla royalties på världsomspännande nettoomsättning av eventuella resulterande produkter från samarbetet.
– Vi går in i detta samarbete med Sprint Bioscience som ett viktigt steg för att expandera vår portfölj i NASH och andra metabola sjukdomar, säger dr. Jeewoong Son, vd för LG Chem Life Sciences Company.

NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) är en allvarlig leversjukdom där det idag saknas behandling. Sprint Bioscience arbetar med en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH. Något som ger möjlighet att utveckla behandlingar som kan bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier av NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)/NASH.

”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

XNK Therapeutics bygger ny GMP-anläggning i Flemingsberg

– Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler. Här finns en stark forskning i en världsledande forskningsgrupp och en närhet till en klinik som verkligen kan NK-celler. Nyligen inledde vi byggnationen av en ny GMP-anläggning med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för vår NK-cellsterapi. Den nya anläggningen byggs i Novum i Flemingsberg och ger oss fullständig kontroll över hela utvecklingskedjan när anläggningen står klar under 2022.

Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

2019-10-07T14:24:42+02:00
Till toppen