Nytt mångmiljonavtal för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience och LG Chem har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater.
– Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program. Avtalet bekräftar också kvaliteten på våra läkemedelsforskningsprogram och den globala spännvidden för vårt nätverk inom läkemedelsindustrin“, säger dr. Anders Åberg, vd för Sprint Bioscience.

Avtalet gäller Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar och ger företaget cirka 2,5 miljoner USD de första 12 månaderna. Sprint Bioscience är berättigad till cirka 230 miljoner USD i potentiella prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade delmålsbetalningar.

Dessutom är Sprint Bioscience berättigad att erhålla royalties på världsomspännande nettoomsättning av eventuella resulterande produkter från samarbetet.
– Vi går in i detta samarbete med Sprint Bioscience som ett viktigt steg för att expandera vår portfölj i NASH och andra metabola sjukdomar, säger dr. Jeewoong Son, vd för LG Chem Life Sciences Company.

NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) är en allvarlig leversjukdom där det idag saknas behandling. Sprint Bioscience arbetar med en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH. Något som ger möjlighet att utveckla behandlingar som kan bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier av NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)/NASH.

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

2019-10-07T14:24:42+02:00
Till toppen