Ny processledare viktig för utvecklingen av stadskärnan Flemingsberg

Nu finns en ny processledare på plats i Huddinge kommun för att samordna utvecklingen av stadskärnan Flemingsberg. Ann-Christin Rudström ser sig som en möjliggörare för områdets utvecklingsresa.

Huddinge kommuns nya processledare Ann-Christin Rudström ska samverka med många andra aktörer i utvecklingen av stadskärnan Flemingsberg. Hennes roll blir såväl operativ som planerande för att nå den vision som tagits fram för Flemingsberg.

– Det är ett stort utvecklingsområde med många stora utmaningar. Vi är många inom kommunen som är kopplade till området och det är minst lika många – om inte fler – utanför. Någon behöver ha helikopterperspektivet och att fånga upp de frågor som kanske inte har en naturlig hemvist blir min roll, förklarar Ann-Christin Rudström i nyhetsbrevet Huddinge bygger.

Mer om Ann-Christin Rudström och rollen som processledare hittar du på Huddinge bygger. 

Bild: En visionsbild av den kommande utvecklingen av Hälsovägen i Flemingsberg. Huddinge. 

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-04-12T13:53:59+02:00
Till toppen