”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Stiftelsen Flemingsberg Science fyller tio år i år. Tio år av entreprenörskap, campusutveckling och regionala samarbeten.

Hur väl vi har lyckats får andra bedöma, och vi har därför initierat en utvärdering av stiftelsens hittillsvarande arbete som också skall ge impulser för val av framtida strategier och genomförandemodeller. Utvärderingen beräknas bli klar under sen höst, lagom till byte av VD i stiftelsen då jag går i pension i november. Mer därom senare.

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

En hel del planerade projekt som fått ställas in, till exempel campusdagen och business club, med mera, kan nu återkomma och planeras in i den framtida verksamheten. Ett projekt som rullat på bra trots pandemin är det regionala samarbetet Stockholm Life Tech som syftar till att öppna upp offentliga utvecklingsresurser för företag. Här spelar våra avancerade cellaboratorier i Flemingsberg en central roll, och ett omfattande arbete pågår för att kunna ta emot fler företag inom utveckling av avancerade terapier. På sikt kan detta också utgöra grunden för ett växande industrikluster i Flemingsberg. 

Andra glädjeämnen är att vårt klassiska utvecklingsområde Hälsosamt åldrande fått en nytändning och en mycket stor uppslutning från såväl högskolor, vård/omsorg och företag för att utveckla gemensamma lösningar inom denna stora samhällsutmaning, samt den ökande insikten om kultursektorns potential att i samverkan med andra kunskapsområden kunna bidra med kreativa arbetssätt och nya perspektiv. 

Här finns mycket att göra!

Björn Varnestig, VD Flemingsberg Science

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2021-09-09T09:40:39+02:00
Till toppen