”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Stiftelsen Flemingsberg Science fyller tio år i år. Tio år av entreprenörskap, campusutveckling och regionala samarbeten.

Hur väl vi har lyckats får andra bedöma, och vi har därför initierat en utvärdering av stiftelsens hittillsvarande arbete som också skall ge impulser för val av framtida strategier och genomförandemodeller. Utvärderingen beräknas bli klar under sen höst, lagom till byte av VD i stiftelsen då jag går i pension i november. Mer därom senare.

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

En hel del planerade projekt som fått ställas in, till exempel campusdagen och business club, med mera, kan nu återkomma och planeras in i den framtida verksamheten. Ett projekt som rullat på bra trots pandemin är det regionala samarbetet Stockholm Life Tech som syftar till att öppna upp offentliga utvecklingsresurser för företag. Här spelar våra avancerade cellaboratorier i Flemingsberg en central roll, och ett omfattande arbete pågår för att kunna ta emot fler företag inom utveckling av avancerade terapier. På sikt kan detta också utgöra grunden för ett växande industrikluster i Flemingsberg. 

Andra glädjeämnen är att vårt klassiska utvecklingsområde Hälsosamt åldrande fått en nytändning och en mycket stor uppslutning från såväl högskolor, vård/omsorg och företag för att utveckla gemensamma lösningar inom denna stora samhällsutmaning, samt den ökande insikten om kultursektorns potential att i samverkan med andra kunskapsområden kunna bidra med kreativa arbetssätt och nya perspektiv. 

Här finns mycket att göra!

Björn Varnestig, VD Flemingsberg Science

Stiftelsen Flemingsberg Science på Almedalsveckan

Vi på stiftelsen har spenderat en solig vecka i Almedalen 2024. Det var en vecka som bjöd på många insikter och spännande samtal, och en höjdpunkt för oss var vårt rundabordssamtal som vi arrangerade tillsammans med Huddinge Kommun. Där fördjupade vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Pernilla Boström, COO på stiftelsen Flemingsberg Science berättar mer.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2021-09-09T09:40:39+02:00
Till toppen