Starkt samarbete mellan regionens innovationsnoder

Innovationsnoderna i Stockholmsregionen är viktiga plattformar för samverkan som kan överbrygga öppna gap i innovationsekosystem. Nu behövs ytterligare resurser för att stärka samarbetet mellan noderna.

Under årets upplaga av Science Week deltog Flemingsberg Science som en av arrangörerna av seminariet: ”Hur kan ett samspelt innovationsekosystem bidra till hållbar tillväxt?”. Övriga arrangörer var Barkarby Science, Flemingsberg Science, Kista Science City, Södertälje Science Park och Stockholm Science City.

Se hela seminariet här:

Samtalet berörde ett flertal ämnen, bland annat det faktum att regionens olika innovationsnoder har alla olika specialiteter och även skilda geografiska ansvarsområden. Dessa olikheter är dock inte en svaghet utan något som bidrar till nodernas förmåga att komplettera varandra, menade Ylva Williams, vd för Stockholm Science City Foundation.

Tillsammans har noder och innovationsekolandskap bidragit till Stockholms topplaceringar som en av de mest innovativa städerna i Europa, med en mycket stark startup-scen.

En av utmaningarna inför framtiden är att ytterligare stärka stödet till samarbetet mellan noderna, menade flera deltagare.

Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, lyfte arbetet med Stockholms näringsliv- och tillväxtstrategi. Här har ett flertal styrkeområden identifierats och nu formuleras handlingsplaner för den fortsatta utvecklingen. Här blir innovationsnoderna en viktig aktör för att utveckla regionen, menade han.

Bland konkreta exempel på framgångsrika nodprojekt lyftes bland annat Kista Science Citys arbete med att skapa en innovationsarena för autonoma fordon. Samt evemanget Digital Health Days som samlade teknikbolag i gränslandet mellan IKT och Life science för skapa nya samarbeten och dela erfarenheter med varandra.

Innovation är en förutsättning för en mer hållbar tillväxt men även en väl fungerande sjukvård, äldrevård och kollektivtrafik, menade Amelie Tarschys Ingre, ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet. Här är ett fortsatt gott samarbete mellan noderna mycket viktigt.

Mer information om seminariet.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2022-02-02T15:21:59+01:00
Till toppen