En strategi, en plan men framför allt action!

I januari fastställde styrelsen i stiftelsen Flemingsberg Science verksamhetsplanen för 2022. I korthet innebär den att vi ska öka etableringstakten och innovationsförmågan i Flemingsberg. Nu har vi snart varit igång i sex månader – så hur långt har vi nått? 

Redan i maj kunde vi presentera nya campusflemingsberg.se där inte bara utbildningar presenteras utan även företag, service, miljöer, corefaciliteter, samarbeten och innovationer. Att öka kännedomen och underlätta för fler kontakter är viktiga steg för att både möjliggöra fler etableringar och ge de befintliga aktörerna nya möjligheter att hitta varandra samt att nå ut. 

I maj startade vi även Flemingsberg Business Community för att skapa en mötesplats för campusföretag där de kan diskutera frågor som är viktiga att lyfta för att utveckla näringslivsinnehållet i Flemingsberg. 

För mig och Pernilla har dessa månader också inneburit att vi flyttat till nya lokaler och nu finns vi i A Working Labs lokaler på Alfred Nobels Allé 10. 

Perioden har även rymt många möten med företag, fastighetsägare, kommuner och representanter från regionen. Alla vi träffar uttrycker en stark vilja att bidra till vårt etableringsarbete och att stärka platsmarknadsföringen av Flemingsberg. Här gäller det att snabbt komma i gång i det lilla och att samtidigt orka ta tag i de stora frågorna, de som tar lite längre tid. 

Våren har varit ganska intensiv men framför allt väldigt stimulerande. Nu vill vi från stiftelsen önska alla en härlig sommar! Jag har en tro och en förhoppning att hösten blir framgångsrik. 

Omstart för Tullinge jobbhubb

Strax innan pandemin inleddes ett forskningsprojekt i Tullinge där de boende erbjöds plats på en lokal jobbhubb som ett alternativ till arbetspendling. Nu får hubben något av en omstart i en satsning med målet att öka samutnyttjande och öka resurseffektivitet.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE
CF_logo_neg
2022-06-23T15:33:56+02:00
Till toppen