Our Sound Space – en interaktiv ljudinstallation

Passa på att uppleva en interaktiv ljudinstallation samtidigt som du bidrar till forskningen för att förbättra framtidens stadsplanering.

Nyligen öppnade installationen Our Sound Space i Neo i Flemingsberg. Här tar du hjälp av din mobil för att experimentera med olika ljudmiljöer och utforska nya ljudlandskap.

Our Sound Space är en del av forskningsprojektet Planning for Youth som syftar till att studera metoder och verktyg för att få barn och unga att delta i planering och så kallad placemaking. Det senare ett begrepp för att tillsammans med andra utveckla en fysisk plats, allt från torg till hela bostadsområden. Romina Rodela är docent vid Södertörns högskola och projektledare för forskningsprojektet.
– Historiskt sett har barn och unga inte varit särskilt centrala i den fysiska planeringen. I vårt projekt vill vi utforska nya metoder som bättre kan fånga deras röst i fysisk planering och placemaking, säger Romina Rodela.

I detta fall handlar det om att ta hjälp av mobilen för att lyssna till hur till exempel ett nytt bostadsområde kommer att låta. Vilka ljud upplevs positiva och vilka ljudmiljöer känns mindre bra? Tanken är att ge morgondagens planerare bättre verktyg för att inkludera barn och unga, men även personer med nedsatt syn eller andra funktionsvariationer i planeringsarbetet.
– Vi kommer att använda Our Sound Space för att samla in åsikter från olika grupper för att få veta hur väl ett sådant här verktyg kan fungera. Samtidigt är installationen öppen för alla att prova och kommentera, säger Romina Rodela.
Själva programvaran är utvecklad av Maurizio Goina, forskare vid KTH, och kan komma att spridas till planerare, byggföretag och arkitekter i framtiden.

Mattias Lindén är ansvarig för Hemsös fastigheter i Flemingsberg och menar att installationer som Our Sound Space kan påverka bilden av området.
– Vi sitter på en dåligt utnyttjad resurs. På innergårdar, utmed gångstråk finns ytor som skulle kunna användas för konst, tillfälliga utställningar, en möjlighet för ännu inte etablerade konstnärer att visa upp sig. Nu har vi valt att stödja forskningsprojektet ”Our Sound Space”. Tänk om människor i framtiden kommer förknippa Flemingsberg med en sprudlande kreativitet, en plats man möter nya och fräscha idéer. Our sound space kan vara ett litet steg i den riktningen, säger Mattias Lindén, förvaltare vid Hemsö.

Installationen Our Sound Space är öppen till den sjunde mars, medan forskningsprojektet som den tillhör fortsätter i ytterligare två år.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE
CF_logo_neg
2023-01-09T11:03:18+01:00
Till toppen