Innovationsmiljön Campus Flemingsberg tar nya steg

Vi har gått in i 2023 med full fart. Vi fortsätter mot det strategiska målet Flemingsberg ska vara den självklara etableringsorten i södra Stockholm med en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö som rymmer testbäddar för urbana samhällsutmaningar.

I början av februari deltog vi på Södertälje Science Week tillsammans med Fabege, Södertörns högskola och Region Stockholm. I ett panelsamtal diskuterade vi hur vi som innovativ arena fyller en viktig roll i arbetet med att skapa samverkan för den framtida staden.
Se gärna diskussionen i efterhand, eller läs en separat artikel.

Vi har utmanat oss själva genom att genomföra en peer-review på vår verksamhet tillsammans med våra branschkollegor inom SISP. Här har vi fått verkligt bra insikter om hur vi kan arbeta framöver. Inom ramen för projektet Stockholm Life Tech arbetar vi med att tillgängliggöra forskningsinfrastrukturer vid Campus Flemingsberg. Vi har tagit fram guider för små- och medelstora företag som vill utnyttja infrastrukturerna och fortsätter arbetet för att kunna inkludera fler. Projektet ger också en annan leverans i form av en ny visualisering av ekosystemet för Life Science i Flemingsberg.

Även innovationsmiljön på campus fortsätter att utvecklas under 2023. I oktober 2022 etablerade sig coworking-konceptet A Working Lab på Campus. De erbjuder flexibla arbetsplatser till företag med behov av laboratorier. Under våren intensifieras arbetet med att starta upp en coworking- och innovationshub även för de kreativa- och kulturella näringarna. Genom ett nära samarbete med Södertörns högskola så görs detta möjligt i lokaler mitt på campustorget.

Dessutom fortsätter vi arbetet med våra communities och vårens kalender för Flemingsberg Business Community är satt. När det gäller vår Innovation Community så hoppas vi kunna erbjuda intressant innehåll med en framtidsspaning redan under våren.
Hoppas vi ses på någon av dessa arenor!

Johnny Högberg,
VD Flemingsberg Science

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

CF_logo_neg
2023-04-04T14:21:02+02:00
Till toppen