Satya_AWL_bild

A Working Lab i Flemingsberg erbjuder flexibilitet och möjligheten att växa

Bolagen fortsätter att strömma till A Working Lab (AWL) i Flemingsberg. Det som attraherar dem är främst flexibiliteten och de korta kontrakten, men också den starka forskningsinfrastrukturen i Flemingsberg.

I januari förra året etablerade Akademiska hus sitt koncept för co-working, A Working Lab, korta kontrakt, och andra flexibla mötesplatser i Flemingsberg. Nu har de vuxit till ungefär tio bolag, men ännu finns det fyra labb kvar att fylla. 

– Vi tänker ju att man här på AWL ska ha möjligheten att kunna växa också, säger Satya, Service manager på AWL, när hon öppnar dörren till en av de större, nyrenoverade labben. 

Satya arbetade tidigare som biomedicinsk analytiker på Karolinska Institutet, en kunskap som enligt henne själv är värdefull när man arbetar på A Working Lab.

Flexibla lösningar
Det som gör att AWL sticker ut i Flemingsberg är framför allt de flexibla lösningarna. Här erbjuds möjligheten att hyra en kontorsplats per timme samt kortare uppsägningstider på kontrakten. 

– Akademiska hus har i grunden långa hyreskontrakt, men på AWL försöker vi hålla på tre månaders uppsägningstid […] Man ska kunna prova sig fram, man ska kunna skala upp snabbt, men också skala ner snabbt beroende på behovet, säger Satya.

En plats för startups

Eftersom Flemingsberg är en kraftfull kärna för forskning och innovation har AWL blivit det rätta stödet för startups att komma i gång med sin verksamhet. Med närheten till Karolinska Institutet och alla väletablerade verksamheter, blir platsen Flemingsberg en attraktiv destination för framtidens entreprenörer. 

– Är man ett nytt startup-bolag så är det inte helt enkelt att veta allt som behöver göras, säger Satya, och fortsätter med att förklara att de av den anledningen tillhandahåller ett gemensamt Lab i vilket AWL står för utrustningen. Utöver labben erbjuder AWL även generösa kyl- och frysutrymmen där företag kan använda sina egna resurser eller dra nytta av AWL:s kyl- och frysplatser.

Den här flexibiliteten, i samband med Flemingsbergs starka infrastruktur, har visat sig vara en vinnande kombination för AWL. Under det senaste halvåret har flera startups etablerat sig i deras lokaler, och enligt Satya är efterfrågan på labbutrymme fortfarande stor. 

Läs med om AWL här

Företag som finns på AWL just nu:

AWL i Flemingsberg riktar sig främst till labbande bolag, för coworking och kontorsplatser kan man
vända sig till Innovation Station Flemingsberg.

Värdeerbjudande Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Till toppen